Kandydaci PiS do Rady Powiatu zapraszają na spotkanie wyborcze i prezentują program

0
1716

Kandydaci z listy Prawo i Sprawiedliwości zapraszają mieszkańców Powiatu Lwóweckiego na spotkanie wyborcze Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość 24 marca 2024 r. (niedziela) o godz. 15:00 w Sali Mieszczańskiej w Ratuszu w Lwówku Śląskim.

 

 

Na spotkaniu zostaną zaprezentowani kandydaci z listy KW Prawo i Sprawiedliwość oraz zostanie przedstawiony Program Wyborczy dla Powiatu Lwóweckiego.

Kandydaci z listy nr 1 Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu Lwóweckiego w Okręgu Wyborczym nr 2 – Gmina i Miasto Lwówek Śląski.

Bogate doświadczenie samorządowe i administracyjne: wielokrotny radny, zastępca burmistrza Lwówka Śl., wicewojewoda dolnośląski, naczelnik wydziału rozwoju miasta Głogowa.
Również bogate doświadczenie menadżerskie: dyrektor Szpitala w Bogatyni, prezes Uzdrowiska Cieplice, członek rad nadzorczych.
Przewodniczący struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości.
Żonaty, katolik. Zainteresowania: turystyka i książka.

 

46 lat, żonaty, dwóch synów, wykształcenie wyższe.
Od 2016 roku Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zs. w Uboczu.
W latach 2000-2015 nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.
W roku szkolnym 2010/11 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.
W latach 2002-2006 radny i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski.
Działacz społeczny, przewodnik sudecki, miłośnik regionu, propagator turystyki i sędzia piłkarski.

 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Wieloletni kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowy w Lwówku Śląskim.
Obecnie na emeryturze.
Chce, aby Powiat Lwówecki, dla jego mieszkańców był przyjazny i nowoczesny.

 

46 lat, mężatka, pięcioro dzieci.
Wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Polonijnej i PWT.
Od 25 lat nauczyciel, własna działalność gospodarcza.
Bezpartyjna kandydatka z listy PIS.

 

Zamężna, trzech dorosłych synów.
Wykształcenie wyższe, urzędnik.
Pracownik Delegatury Paszportów w Lwówku Śląskim Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lwówku Śląskim.
Od 2021 roku na emeryturze.

 

Żonaty. Absolwent SCHWŁ.
Emerytowany żołnierz Marynarki Wojennej RP.
Lider i autor projektu „Odnowa wsi Dworek”.
Wielokrotnie odznaczony za zasługi dla obronności Polski.
Pszczelarz, instruktor strzelectwa, turysta i wędkarz.

 

65 lat, ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu.
Był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich i promował tę szkołę w kraju i za granicą.
Współpracował ze szkołami we Francji, Ukrainie, Białorusi, Czechach i Rosji.
Jako Prezes Zarządu Rejonowego PCK organizował przyjazdy polskiej młodzieży i wielu organizacji Polaków mieszkających na Ukrainie.

 

Lokalny działacz społeczny.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego.
Przedsiębiorca wieloletni pracownik KOWR.
Mąż oraz ojciec dwóch dorosłych córek.
Organizator uroczystości patriotycznych, wolontariusz w organizacjach pozarządowych.
Otwarty na działania wspierające społeczność lokalną.

 

Szanowni Państwo

Od chwili wprowadzenia reformy samorządowej minęło ponad trzydzieści lat. Samorządy w tym okresie intensywnie rozwijały się, powstawały nowe inwestycje. Niestety uważamy, że powiat lwówecki nie do końca wykorzystał ten czas. Pomimo wielkich możliwości inwestowania ze środków rządowych oraz unijnych infrastruktura naszego powiatu, zwłaszcza komunikacyjna jest niezadawalająca. Stolica powiatu jest jedynym miastem w województwie bez połączenia kolejowego a do tego z bardzo zniszczonymi drogami dojazdowymi. Następstwem wykluczenia komunikacyjnego jest brak poważnych inwestycji gospodarczych. Mieszkańcy powiatu nie są zadowoleni z dostępu do opieki medycznej, specjalistycznej i ambulatoryjnej. Ochrona środowiska jest obecnie w UE jednym z głównych problemów, lecz również powodów do niepokojów i protestów. Chcemy zrównoważonego, na miarę możliwości naszych samorządów i mieszkańców, wprowadzania instrumentów ochrony środowiska. Jesteśmy straszeni konsekwencjami opóźnień we wprowadzaniu zielonej energii a równocześnie w naszych miejscowościach brak jest kanalizacji, nieraz wodociągów. Dolina Bobru czy Kwisy są terenami pięknymi, lecz niestety często brudnymi niesionymi przez rzeki ściekami i odpadami.

Szanowni Państwo

W Polsce zachodzą obecnie duże zmiany polityczne. Nasze środowisko z niepokojem obserwuje brak poszanowania Konstytucji oraz ustaw przy wprowadzaniu tych zmian. Jednocześnie nowy rząd, utworzony 13 grudnia, deklaruje otwarcie na niektóre, naszym zdaniem niekorzystne działania UE, np. wspólną politykę migracyjną. Deklarujemy, że jako samorządowcy będziemy sprzeciwiać się tworzeniu na naszym terenie ośrodków, obozów czy innych miejsc koncentracji nielegalnych imigrantów. Będziemy, jeżeli będzie taka konieczność, w Państwa imieniu wyrażać głos sprzeciwu wobec wprowadzanych doktrynerskich rozwiązań godzących w rolnictwo czy gospodarkę leśną. Chcemy być nie tylko gospodarzem naszego powiatu, lecz również wyrazicielem opinii mieszkańców w ważnych kwestiach społecznych i gospodarczych.

Program wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość dla Powiatu Lwóweckiego

ADMINISTRACJA, GOSPODARKA i PROMOCJA:

 • podniesienie jakości funkcjonowania administracji Starostwa Powiatowego oraz instytucji powiatowych;
 • rozwój usług online dla mieszkańców powiatu lwóweckiego realizowanych przez Starostwo Powiatowe i instytucje powiatowe;
 • wspieranie tworzenia i rozwoju stref inwestycyjnych we współpracy z samorządami gminnymi, wojewódzkim i państwem;
 • profesjonalna promocja gospodarcza i turystyczna terenu powiatu lwóweckiego we współpracy z gminami, instytucjami i przedsiębiorcami;
 • wspieranie rozwoju budownictwa mieszkalnego we współpracy z gminami, samorządem wojewódzkim i państwem;

OCHRONA ZDROWIA i POMOC SPOŁECZNA:

 • przygotowanie programu rozwoju Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim, uwzględniającego potrzeby mieszkańców na lata 2024-2034;
 • wspieranie działań w celu poprawy oraz zwiększenia zakresu świadczeń medycznych w placówkach Powiatowego Centrum Zdrowia (opieka szpitalna, ratownictwo, przychodnie);
 • utworzenie dziennych domów pobytu dla ludzi starszych, we współpracy z gminami, organizacjami społecznymi i państwem;
 • wspieranie działalności Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu lwóweckiego;
 • pomoc dla dzieci i osób niepełnosprawnych przez instytucje powiatowe we współpracy z organizacjami społecznymi;

EDUKACJA, KULTURA i SPORT:

 • przygotowanie programu wsparcia oraz dostosowanie i rozwój oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i specjalnych do potrzeb rynku pracy;
 • rozwój bazy edukacyjnej i sportowej oraz poprawa wyposażenia szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Lwówecki;
 • podniesienie jakości pracy Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim;
 • wspieranie instytucji, organizacji społecznych oraz przedsięwzięć na rzecz wartości patriotycznych, kultury i ochrony zabytków;
 • wspieranie propagowania różnej aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowanych przez szkoły, stowarzyszenia i kluby sportowe;

OCHRONA ŚRODOWISKA i TURYSTYKA:

 • kontynuacja działań w celu zwiększenia termomodernizacji budynków instytucji powiatowych i publicznych wspólnie z gminami, samorządem wojewódzkim i państwem;
 • wspieranie i propagowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i poprawą jakości życia społeczeństwa powiatu we współpracy z samorządami gminnymi, wojewódzkim i państwem;
 • promocja lokalnych, ekologicznych produktów żywnościowych z w gospodarstw rolnych z powiatu lwóweckiego;
 • wspieranie tworzenia atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku oraz tras turystycznych we współpracy z gminami, instytucjami i branżą turystyczną;
 • promocja atrakcji turystycznych powiatu w publikacjach, internecie, mediach oraz na imprezach w regionie i w Polsce;

KOMUNIKACJA i BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:

 • zabieganie w samorządzie wojewódzkim o pilną modernizację dróg wojewódzkich: Lwówek Śląski – Pasiecznik i Legnica – Lwówek Śląski – Gryfów Śląski;
 • zabieganie o modernizację i uruchomienie linii kolejowych Lwówek Śląski – Złotoryja – Legnica i Jelenia Góra – Wleń – Lwówek Śląski – Zebrzydowa;
 • współpraca z samorządami gminnymi i wojewódzkim w celu zwiększenia ilości połączeń autobusowych oraz uruchomienia kolejowej komunikacji autobusowej do czasu rewitalizacji ww. linii kolejowych;
 • poprawa infrastruktury dróg powiatowych (nawierzchnie dróg, chodniki, miejsca parkingowe); we współpracy z samorządami gminnymi, wojewódzkim i państwem;
 • wsparcie organizacyjne oraz sprzętowe Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu lwóweckiego.

Prosimy zaufanie i oddanie głosów na nas Kandydatów z listy nr 1 KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu Lwóweckiego, w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 r.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

-/Sfinansowane ze środków KW Prawo i Sprawiedliwość/-