Debatowali o przyszłości lwóweckich szkół podstawowych

0
184

Jak będzie wyglądała nowa sieć szkół w gminie Lwówek Śląski? Które szkoły będą ośmioklasowe? Ilu nauczycieli straci pracę? To tylko niektóre z problemów omawianych podczas posiedzenia komisji dotyczącego przyszłości lwóweckich szkół podstawowych.

Dwa lata po wejściu w życie reformy edukacji, która spowodowała likwidację gimnazjów kończy się tak zwany okres przejściowy. W gminie Lwówek Śląski powraca dyskusja o przyszłości lwóweckich szkół podstawowych.

Wszyscy dobrze pamiętamy, jak dużo emocji wywołały zmiany w szkolnictwie w 2017 roku. Debaty, ostre słowa, spotkania mieszkańców z władzami, władz z dyrektorami … Ostatecznie przyjęto program sieci szkół, który zakładał m.in. utworzenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lwówku Śląskim i dowożenie do niej uczniów niektórych roczników z Płóczek Górnych, Niwnic oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 2. Po zakończeniu tego okresu przejściowego (31.08.2019 r.) uchwała zakładała, że SP w Płóczkach Górnych będzie szkołą ośmioklasową, SP w Niwnicach również szkołą ośmioklasową, trzy szkoły miejskie „Jedynka”, „Dwójka, i „Trójka” będą szkołami ośmioklasowymi, a szkoła w Zbylutowie pozostanie filią Szkoły Podstawowej Nr 3.

Oczywiście wcale nie jest powiedziane, że tak musi to zostać, bo teraz wszystko w rękach pani burmistrz i radnych, którzy mogą niemal dowolnie na nowo kształtować sieć lwóweckich szkół. W tej sprawie w poniedziałek, 28 stycznia 2019 roku w lwóweckim magistracie odbyło się posiedzenie komisji rady, która analizowała różne aspekty związane z przyszłością szkół podstawowych.

Z punktu widzenia gminnych finansów najbardziej korzystne dla Gminy byłoby całkowite zlikwidowanie wiejskich szkół, bądź, co byłoby mniej dotkliwe w takim aspekcie społecznym, przekształcenie ich w szkoły filialne – o czym na posiedzeniu mówiła burmistrz Mariola Szczęsna, która podkreślała, iż patrząc na dobro rodziców i dzieci nie zostało to zrobione. Niemniej oświata jest dla gminnego budżetu dużym obciążeniem, bo subwencja oświatowa nie wystarcza w pełni na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków. Burmistrz Szczęsna mówiła także, iż jej zdaniem dobrym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której to rząd płaciłby nauczycielom. Tak się jednak w najbliższym czasie nie stanie i decyzję o kształcie lwóweckiej oświaty i wszystkich związanych z nią konsekwencjach będą musiały samodzielnie podjąć lwóweckie władze.

Sytuację szkół, ilości dzieci, finansów i wszystkiego, co jest związane z ich funkcjonowaniem zebranym podczas poniedziałkowego posiedzenia przybliżyła inspektor ds. oświaty Justyna Wrzesińska, która swoją wypowiedź zaczęła od tego, że w ostatnich latach spada ilość urodzeń w gminie. Kiedyś rodziło się 160 dzieci rocznie, teraz jest ich coraz mniej. – Wizja tego, co będzie jest taka smutna. Ten niż będzie nas jednak praktycznie wykańczał. – mówiła pani inspektor.

Jednym z takich największych problemów, z którym w tych przygotowaniach do utworzenia nowej sieci szkół będą musiały się zmierzyć lwóweckie władze, jest sprawa Zbylutowa. – My byliśmy ostatnio zapraszani na spotkanie do Zbylutowa, gdzie rodzice buntują się, są niezadowoleni bardzo z tego, co mamy w naszej sieci szkół mianowicie czują tak jakby się krzywda im działa – mówiła inspektor Justyna Wrzesińska, która wyjaśniała, iż rodzice złożyli petycję w sprawie przekształcenia ich placówki w samodzielną szkołę ośmioklasową. O sprawie pisaliśmy >> tutaj << Pani Wrzesińska przekonywała, iż mniejsze wydatki na ucznia są w szkole, która jest szkołą filialną. – Malutkie szkoły samodzielne są szkołami droższymi w utrzymaniu – mówiła pani inspektor, która wspomniała także, iż w najbliższym czasie niektórzy z nauczycieli mogą stracić pracę.

Propozycja burmistrz Marioli Szczęsnej jest taka, aby szkoła podstawowa w Zbylutowie nadal pozostała szkołą filialną. Z tym stanowczo nie zgadza się tamtejszy radny Tadeusz Koblak, który murem stoi za mieszkańcami Zbylutowa. W dyskusji podczas posiedzenia komisji pan radny przytaczał wiele argumentów za przekształceniem filii w samodzielną placówkę od tych finansowych, poprzez argumenty techniczne. Przypominał m.in., że podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej każdy z kandydatów na burmistrza (również pani Szczęsna) deklarował, że szkoła podstawowa w Zbylutowie będzie ośmioklasowa.

Burmistrz Mariola Szczęsna, jako kontrargument do wypowiedzi radnego Koblaka zapytała go o szkołę w Kotliskach, która już dawno temu została zlikwidowana, czy szkołę we Włodzicach, która została przekształcona w szkołę stowarzyszeniową. Burmistrz mówiła, że Zbylutów jest w bardzo korzystnej sytuacji, bo ta szkoła filialna nie jest trzy, czy czteroklasowa a jest aż sześcioklasowa. Mariola Szczęsna zaprzeczała jakoby świadomie obiecywała w kampanii, że będzie za ośmioklasową szkołą w Zbylutowie już od tego roku. Podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji mówiła, że podsunięto jej dokument do podpisu.

Radny Tadeusz Koblak wydawał się być takim oświadczeniem mocno poirytowany i mówił, że każdy z obecnych na sali zanim coś podpisze, to czyta, co to jest.

Ja już będę kończyć tą przepychankę słowną. Jeżeli uważacie Państwo, mówię tutaj do Państwa ze Zbylutowa, że tak Państwu przyrzekałam, że podpisałam, to ja powiem tylko jedno: przykro mi bardzo, nie jest to pismo urzędowe i póki, co dla dobra naszej gminy szkoła podstawowa w Zbylutowie, filia Szkoły Podstawowej Nr 3 zostanie na tych samych zasadach, to znaczy ja taki wniosek przedstawię a szanowna rada uzna jak zechce. – mówiła odpowiadając radnemu Koblakowi i mieszkańcom Zbylutowa burmistrz Lwówka Śląskiego Mariola Szczęsna.

Znamy, zatem zdanie pani Szczęsnej, co do przyszłości szkoły w Zbylutowie. Niemniej będzie ona musiała liczyć się z opiniami, decyzjami radnych, którzy w tej sprawie są podzieleni. Za przekształceniem szkoły filialnej w samodzielną, ośmioklasową szkołę podstawową jest radny Tadeusz Koblak, który wydaje się, iż już dziś może liczyć w tym temacie na wsparcie kolegów radnych z Lwóweckiej Prawicy, którzy również są za przekształceniem zbylutowskiej podstawówki.

Po komisji 28.01 jednogłośnie zdecydowaliśmy się poprzeć ośmioklasową szkołę w Zbylutowie, oczywiście dopuszczamy zmianę decyzji w przypadku pojawienia się nowych faktów. Pomimo poniesienia wysokich kosztów oraz trudności organizacyjnych związanych z przekształcaniem sześcioklasowej placówki w niezależną ośmioklasową szkołę, uznajemy argumenty rodziców, którzy wolą, żeby ich dzieci uczęszczały ostatnie dwa lata do placówki na miejscu. Szkoła w Zbylutowie to dobrze wyposażona placówka z tradycjami, w pełni przygotowana na osiem klas, z tego powodu popieramy petycję Rady Rodziców” – tłumaczą radni Aleksander Fuławka, Dawid Kobiałka i Mateusz Rusinek (Lwówecka Prawica).

Nowy rok szkolny to także gorzka pigułka dla sporej grupy nauczycieli, dla których w gminie Lwówek Śląski nie znajdzie się praca. – Jeśli mówimy o kadrach, ja nie będę za dużo mówiła, ale mam wyliczenia. W tej chwili dzięki pomocy dyrektorów szkół już mamy przymiarki do nowego roku szkolnego i nie ma pracy dla 15 nauczycieli – mówiła inspektor Justyna Wrzesińska, która przyznawała, iż jest to wynik likwidacji gimnazjów oraz jednego „pustego” rocznika, kiedy to kilka lat temu rodzice mieli wybór, czy puszczać do szkoły dzieci sześcioletnie, czy też nie. Sytuacja z zatrudnieniem najgorzej wypada w Jedynce, co potwierdza dyrektor Robert Primke – Przekazaliśmy pewne dokumenty. Sytuacja wygląda następująco: dla 7 osób nie będzie w ogóle pracy, 9 osób być może coś tam się uratuje, bo będzie to od sześciu do dwunastu godzin – mówił dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1.

Trzygodzinna debata nie zakończyła się podjęciem żadnych konkretnych decyzji. Była raczej takim przedstawieniem problemów związanych z ustaleniem nowej sieci lwóweckich szkół. Decyzje w tej sprawie zapadną najprawdopodobniej już na sesji pod koniec lutego bieżącego roku, wówczas poznamy ostateczny kształt sieci i dowiemy się, czy w Zbylutowie będzie samodzielna szkoła podstawowa, czy nadal będzie to filia Szkoły Podstawowej Nr 3.

Niemal całą debatę możemy obejrzeć i wysłuchać prowadzonej na niej dyskusji dzięki transmisji prowadzonej przez Dawida Kobiałkę, Przewodniczącego Rady Miejskiej, z Lwóweckiej Prawicy. Zachęcamy do obejrzenia nagrań.

 

https://www.facebook.com/brajantdawid/videos/234454590838724/ https://www.facebook.com/brajantdawid/videos/237326387147613/

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here