1 grosz za możliwość zarządzania cmentarzami komunalnymi!

3
1335
moneta grosz

Dwie firmy są zainteresowane zarządzaniem cmentarzami. Za możliwość utrzymania czystości, koszenie trawy, grabienie liści, … jedna żąda GROSZA, a druga …

 

 

Ci, którzy twierdzą, że mamy szalejącą inflację, drożyznę, a prywatne firmy zawyżają ceny za usługi dla samorządów zachęcamy do przeczytania tego artykułu do końca. Oferta na zarządzanie cmentarzami komunalnymi może zwalić z nóg.

Przetarg na zarządzanie cmentarzami

Jak już informowaliśmy na stronach Lwówecki.info, nieco ponad tydzień temu Burmistrz Roland Marciniak ogłosił przetarg na „Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Świeradowie- Zdroju”. Miasto dysponuje tam dwoma cmentarzami. Pierwszy zlokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej a drugi przy ulicy Cichej.

Cmentarze komunalne w Świeradowie- Zdroju

Cmentarz przy ulicy Grunwaldzkiej ma powierzchnię niemal hektara (0,9494 ha), w tym 709,28 m2 zajmują alejki utwardzone, a 1.701 m2 zajmują alejki zielone. Powierzchnia do wykaszania trawy to 1.767 m2. Natomiast powierzchnia kaplicy cmentarnej przy ulicy Grunwaldzkiej wynosi 36,21 m2. Do tego dochodzi pawilon o powierzchni 30 m2 przeznaczony na utworzenie Biura Zarządcy Cmentarzami.

 

 

Cmentarz przy ul. Cichej jest niemal dwa razy większy, jego powierzchnia to 1,8299 ha, w tym 687,30 m2 zajmują alejki utwardzone, a 527,25 m2 alejki zielone. Powierzchnia do wykaszania trawy to aż 4.171,9 m2. Natomiast powierzchnia kaplicy cmentarnej przy ul. Cichej wynosi 32,86 m2.

Zakres obowiązków zarządcy cmentarzy

Zgodnie z ogłoszeniem w zakres obowiązków przyszłego zarządcy cmentarzy z tytułu ich utrzymania będzie wchodzić m.in.: bieżące utrzymanie czystości cmentarzy, kaplic, węzłów sanitarnych, systematyczne (minimum raz w miesiącu w sezonie wiosna – lato – jesień) wykaszanie traw na terenie cmentarzy, wykaszanie pasa zieleni, o szerokości do 5 metrów bezpośrednio przylegającego do terenu cmentarza przy ul. Cichej i Grunwaldzkiej, bieżące odchwaszczanie utwardzonych alejek, wykonywanie cięć sanitarno- pielęgnacyjnych drzew i krzewów w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta Świeradów– Zdrój, wykonywanie bieżącej konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek, utrzymanie w dobrym, nie pogorszonym stanie technicznym kaplic cmentarnych, usuwanie opadłych liści, utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości na alejkach na terenie cmentarzy, zachowanie czystości poprzez systematyczne wystawianie kontenerów na odpady komunalne, usuwanie drobnych zastoisk wody opadowej (kałuże).

Widać, iż pracy przed przyszłym zarządcą jest sporo.

 

 

Warunki wyboru oferty

Burmistrz Świeradowa- Zdroju ogłaszając przetarg zaznaczył, iż przy ocenie i wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. Cena – 80 %
  2. Dostępność pracowników administratora – 20 %

Wygrała oferta za złotówkę

Do przetargu przystąpiły dwie lokalne firmy, te same, które o możliwość zarządzania świeradowskimi cmentarzami ubiegały się w poprzednim przetargu dwa lata temu. Wówczas przedsiębiorca z Mirska zaproponował cenę – 5.990,10 zł natomiast firma ze Starej Kamienicy zaoferowała cenę – 1 zł, czym zdobyła zamówienie.

Praca na cztery lata

Tym razem już tak łatwo nie będzie. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu wyłoniony wykonawca będzie zarządzał cmentarzami w okresie od 03.09.2023 r. do dnia 02.09.2027 r. Burmistrz wskazał także, iż na przedmiotowe zadanie zamierza przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł brutto (tj. 5.000,00 zł za rok wykonywania usługi).

 

 

Najniższe ceny w kraju! Czy ktoś da mniej?

W dniu 31 lipca 2023 roku miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Świeradowie-Zdroju. Jak informuje burmistrz do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Obie zapewniły, iż ich pracownicy będą dostępni całodobowo we wszystkie dni tygodnia. W miejscu, gdzie należało podać cenę za miesiąc świadczenia usługi obie firmy, tak ta z Mirska, jak i ta ze Starej Kamienicy wskazały – 0,01 złotych.

Teraz przed burmistrzem zagwozdka, którą firmę wybrać? Możliwe, że władze miasta ogłoszą kolejny przetarg. Może wystartuje więcej firm, które zaproponują jeszcze dogodniejsze warunki?

3 KOMENTARZE

  1. Teraz umowa powinna być zgodna ze złożoną ofertą. Tylko, że to Polska pod rządami POPiSU. Umowa nie będzie miała nic wspólnego z ofertą, a za wszystkie przewały i kradzieże urzędników zapłacą podatnicy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here