ZSOiZ w Lwówku Śląskim: Dobra szkoła z tradycjami

0
360

W ZSOiZ w Lwówku Śląskim uczniowie mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje (np. prawo jazdy), uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, filmowych, fotograficznych, atrakcyjnych zajęciach sportowych, wyjazdach integracyjnych oraz realizować swoje pasje występując w szkolnym chórze.

Naszym celem jest stworzenie sprzyjających warunków do indywidualnego rozwoju każdego ucznia oraz rozbudzenie w nim ciekawości, aby mógł czerpać radość z uczenia się i osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Profile:
HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKI – Przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub WOS, język obcy do wyboru
POLITECHNICZNY – Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka lub fizyka, język obcy do wyboru
BIOLOGICZNO-CHEMICZNY – Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język obcy do wyboru
GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWY – Przedmioty rozszerzone: geografia, dwa języki obce (j. niemiecki, j. angielski)
INFORMATYCZNO-JĘZYKOWY – Przedmioty rozszerzone: informatyka, język angielski

TECHNIKUM:
TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

SZKOŁA BRANŻOWA

BEZPŁATNE SZKOŁY POLICEALNE

autor: Powiat Lwówecki

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here