Zobacz, za ile burmistrz chce sprzedać dawną słodownię

7
2970
ulica Traugutta w Lwówku Śląskim Browar

Trzy lata temu, kiedy obiekt był w dużo lepszym stanie technicznym burmistrz nie zgodziła się oddać go dla stowarzyszenia. Dziś słodownię wystawia na sprzedaż za …

 

 

Kilka dni temu pokazaliśmy na zdjęciach, jak wygląda budynek słodowni dawnego browaru Hochbergów w Lwówku Śląskim. Widok z góry przeraża. Dach całkowicie zawalił się do wewnątrz. I tylko patrzeć, jak dojdzie tu do katastrofy.

Po tym, jak 13 lat temu władze Lwówka Śląskiego nieodpłatne przejęły od Wojewody Dolnośląskiego w poczet mienia komunalnego gminy nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Skarbu Państw, w skład, których weszła działka nr 236 o pow. 645 m2 – zabudowana obiektem starej słodowni i działka nr 256/1 o pow. 466 m2 stanowiąca drogę, część ul. Zamkowej w Lwówku Śląskim tymi nie zajmowano się należycie. Nie zabezpieczono na czas dachu, okien, drzwi. Nie podjęto żadnych inwestycji mających na celu ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi czy tym bardziej działań poprawiających stan techniczny obiektu. Budynek, który mógł być perełką, w którym można było stworzyć np. muzeum, który jeszcze kilka, kilkanaście lat temu był do uratowania przez zaniedbanie popadł w ruinę.

słodownia browar ruina Lwówek Śląski

 

Tego można było uniknąć. I wcale nie było do potrzeba wielkich odkryć. W 2019 roku Prezes Stowarzyszenia Monitoring Zabytków odpowiadając burmistrz Szczęsnej wystosował pismo, w którym wyrażał zgodę na przejęcie słodowni. Dokument został skierowany do wiadomości Generalnego Konserwatora Zabytków, Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W tym mogliśmy przeczytać:

W związku ze złożoną przez Panią na VIII sesji Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski deklaracją, dotyczącą sprzedaży dla naszego stowarzyszenia budynku zabytkowej słodowni stanowiącej własność gminy za kwotę 1 zł, Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” we Lwówku Śląskim składa ofertę na zakup ww. nieruchomości za zaproponowaną cenę.

Wniosek naszego stowarzyszenia wynika z faktu, iż Gmina i Miasto Lwówek Śląski, która przejęła nieodpłatnie ww. zabytek 10 lat temu, najpierw doprowadziła go do ruiny, a teraz próbuje go ostentacyjnie zniszczyć. Ponadto zabytkowa słodownia dawnego browaru Hohbergów, jest jednym z ostatnich zabytków postindustrialnych (w tej skali) we Lwówku Śląskim, które oparły się wyburzeniowej polityce władz miasta, systematycznie realizowanej od 1945 roku.” – pisał Arkadiusz Gutka Prezes Stowarzyszenia „Monitoring Zabytków“.

słodownia browar ruina Lwówek Śląski

 

Burmistrz Szczęsna budynku, który był w zdecydowanie lepszym niż dziś stanie nie przekazała stowarzyszeniu. Dziś burmistrz chce sprzedać prawo użytkowania wieczystego dawnej słodowni.

„Budynek pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W przeszłości użytkowany był przez Browar Lwówek Śląski, jako słodownia, od kilkunastu lat jest nieużytkowany. W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe i produkcyjne. Budynek wybudowany w latach przedwojennych w technologii wykonania tradycyjnej. Strop dachu załamany, załamana więźba dachowa, okna zamurowane, schody uszkodzone. Powierzchnia użytkowa budynku: 600 m2. Budynek wpisany do rejestru zabytków. Uwzględniając zły stan techniczny obiektu, konserwator zabytków zaopiniował pozytywnie przebudowę budynku byłej słodowni z uwzględnieniem rozbiórki trzech górnych kondygnacji.” – pisze w ogłoszeniu burmistrz Lwówka Śląskiego.

Tu warto przypomnieć, iż nie po raz pierwszy Gmina wystawia słodownię na sprzedaż. Mający rozstrzygnąć się dziś przetarg ma numer „II”, ale po wpisaniu w wyszukiwarkę na stronie BIP magistratu „słodownia” znajdujemy jeszcze kilka ogłoszeń, aczkolwiek ich kolejne numeracje i ceny nieco nas zaskakują.

 • 12.04.2011 r. – I przetarg ustny nieograniczony – cena wywoławcza: 320.000 zł.
 • 18.07.2011 r. – II przetarg ustny nieograniczony – cena wywoławcza: 200.000 zł.
 • 19.01.2012 r. – V przetarg ustny nieograniczony – cena wywoławcza: 160.000 zł.
 • 17.05.2012 r. – II przetarg ustny nieograniczony – cena wywoławcza: 150.000 zł.
 • 14.08.2012 r. – III przetarg ustny nieograniczony – cena wywoławcza: 120.000 zł.
 • 03.06.2015 r. – I przetarg ustny nieograniczony – cena wywoławcza: 120.000 zł.
 • 15.07.2015 r. – II przetarg ustny nieograniczony – cena wywoławcza: 80.000 zł.
 • 07.11.2022 r. – II przetarg ustny nieograniczony

 

 

W dniu 07 listopada 2022 r. burmistrz ogłosiła II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej słodowni browaru. Biorąc pod uwagę stan techniczny obiektu, ale i jego położenie w centrum miasta oraz powierzchnię, cena wywoławcza może zaskakiwać. Ta wynosi 125.000 zł.

Przetarg odbędzie się kilka minut przed godziną 10. dnia 22.12.2022 r. Czy znajdą się kupcy i czy będą oni lepszymi gospodarzami niż obecni i przywrócą temu miejscu świetność?

7 KOMENTARZE

 1. Nie sądzę ,żeby ktokolwiek chciał to wziąć choćby za darmo. Nie liczę ww stowarzyszenia , które składa się z jednego dekla bez grosza przy duszy , który robi tylko zadymę. Los jest raczej przesądzony ,ale jaki sens ma utrzymanie tego rodzaju zabytku ? Miałby po prostu stać ? Wiem ,że znajdą się ludzie z pomysłami , ale oczywiście nikt by ich nie chciał zrealizować inwestując swoje środki. Mamy kilka innych niezagospodarowanych zabytków o dużo większej wartości , z którymi nic szczególnego się nie dzieje.

 2. Zamiast płakać nad słodownią, która jest “średnią” atrakcją miasta, proponuję zastanowić się jak udostępnić turystom: obie baszty, “czarną wieżę” – tak wiem obiekt jest prywatny, mury obronne choćby fragment przy baszcie lubańskiej, pałac ( Płakowice) – tak ten też jest prywatny. To się da wymyślić i uzgodnić z właścicielami tylko trzeba mieć pomysł. Nie wiem ile zabytków i miejsc niedostępnych teraz pominąłem ale szkoda, że tak fantastyczne miejsca i zabytki nie mogą być zwiedzane.

 3. Słodowania jest runią. Mało kto wie, że jest woda w środku. Dodatkowo po zburzeniu trzech kondygnacji, trzeba będzie je odnowić. I do tego – koszty rozbiórki będą (powodem zawaleni trzech stropów) ogromne. Nikt przy zdrowych zmysłach nie kupi tej ruiny.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here