Zobacz, na co Gminy otrzymały pieniądze?

1
923
zdjęcie poglądowe

Znane są już wyniki 3 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. Blisko 1.600 jednostek samorządu terytorialnego i związków JST przyznano dofinansowanie na realizację 1.885 inwestycji.

 

Najwięcej środków rząd przeznaczy na kolejno: infrastrukturę drogową (blisko 1,9 mld zł), inwestycje wodno-kanalizacyjne (ponad 500 mln zł), infrastrukturę społeczną (prawie 330 mln z) i sportową (ponad 300 mln zł).

Zgodnie z regulaminem programu, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi wstępne promesy inwestycyjne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie dziewięciu miesięcy od ich otrzymania.

Na liście rankingowej znalazły się cztery gminy z powiatu lwóweckiego:

Najmiększą kwotę otrzymała Gmina Gryfów Śląski, która z tych środków zamierza dokonać przebudowy dróg gminnych. Nieco mniej otrzymała Gmina Wleń na modernizację oświetlenia ulicznego. Środki z rządowej puli przyznane zostały także Gminie Lwówek Śląski na budowę świetlicy sołeckiej w Niwnicach oraz Gminie Lubomierz na budowę sieci wodociągowej w Milęciach.

  • Gmina Gryfów Śląski – Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule „zaprojektuj i wybuduj’ – 2.000.000,00 zł. W ramach zadania ma zostać przeprowadzona przebudowa dróg: drogi w Młyńsku, zniszczonej drogi asfaltowej w Krzewiu Wielkim, niewielkiego fragmentu drogi w Rząsinach, odcinka drogi (łącznika) w Uboczu, oraz ulicy Panoramicznej w Gryfowie Śląskim.
  • Gmina i Miasto Lwówek Śląski – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w miejscowości Niwnice – 1.890.500,00 zł
  • Gmina Wleń – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wleń – etap I, poprawa bezpieczeństwa na drogach. – 1.960.000,00 zł
  • Gmina Lubomierz – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Milęcice – 1.960.000,00 zł

Środki otrzymał także Powiat Lwówecki. Te zostaną przeznaczone na modernizację jednej z ważniejszych dróg w powiecie. Więcej tutaj.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here