Zobacz, które sołectwa otrzymają dofinansowanie z odnowy wsi

1
1391
Chmieleń. zdjęcie poglądowe

Ponad sto tysięcy złotych przekazane zostanie przez samorząd województwa na realizację zadań promujących ideę odnowy wsi. Urząd marszałkowski przedstawił listę dofinansowanych projektów.

 

– Serdecznie gratuluję wszystkich inicjatyw. To niezwykle ważne, że aktywnie działacie Państwo na rzecz swoich małych ojczyzn. Jako samorząd województwa z radością wspieramy finansowo tego rodzaju inicjatywy – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Dofinansowanie z budżetu województwa ma formę dotacji. W terminie od 22 marca do 14 kwietnia bieżącego roku przeprowadzono nabór ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań promujących ideę odnowy wsi. W wymaganym terminie wpłynęło 38 ofert, z czego 16 ofert zawierało błędy formalne, natomiast 22 z nich spełniły wymagania określone w zasadach konkursu. Suma udzielonego dofinansowania przekroczy 106 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Z terenu powiatu lwóweckiego wsparcie z województwa otrzymają dwa stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenie “Razem więcej” na promocję Idei Odnowy Wsi w sołectwie Grudza. Tu koszty realizacji zadania ogółem oszacowano na 7.600,00 złotych a wysokość przyznanej dotacji wynosi 5.000,00 złotych.
  • Stowarzyszenie “Nasz Chmieleń” na promocję idei odnowy wsi w sołectwie Chmieleń. Tu koszty realizacji zadania ogółem oszacowano na 5.700,00 złotych a wysokość przyznanej dotacji wyniesie 5.000,00 złotych.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here