Znaleziska, które niosą śmierć

0
168
fot.: Patrol Saperski Bolesławiec

Mimo, że od zakończenia działań wojennych na naszych terenach upłynęło ponad siedemdziesiąt lat, to nadal niemal każdego dnia saperzy zajmują się unieszkodliwianiem niebezpiecznych pozostałości.

Tragicznie mogło się zakończyć równanie podwórza na jednej z posesji w Gierałtowcu, gdzie podczas prac ziemnych robotnicy natrafili na granaty moździerzowe kalibru 82 mm. Jak się okazało, granaty zostały przywiezione na podwórze z innego miejsca – kryły się w ziemi, która miała posłużyć do wyrównania terenu. Prawdopodobnie zostały załadowane na ciężarówkę i dostarczone na budowę przez nieświadomych niebezpieczeństwa operatora koparki i kierowcę.
Pociski zostały zabrane i zdetonowane na poligonie przez bolesławiecki patrol saperski.

fot.: Patrol Saperski Bolesławiec

Wczoraj saperzy zajęli się unieszkodliwianiem niewybuchów, które zostały znalezione na terenie powiatu lubańskiego. Na pniu ściętego drzewa leżały dwa granaty moździerzowe i pocisk artyleryjski.

fot.: Patrol Saperski Bolesławiec

PAMIĘTAJMY! W żadnym przypadku nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić w inne miejsce, manipulować przy takich przedmiotach, wrzucać do ognisk lub innych miejsc takich jak stawy, głębokie doły itp.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU
• po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno nim poruszać, przemieszczać lub przenosić w inne miejsce tego przedmiotu;
• znaleziony przedmiot przy wykorzystaniu podręcznych środków ogrodzić i oznaczyć w taki sposób aby zabezpieczyć przed przypadkowym dostępem osób nieuprawnionych;
• w przypadku odnalezienia przedmiotu przez dzieci i młodzież, powinny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomić pierwszą napotkaną osobę dorosłą;
• po zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca znalezienia przedmiotu w miarę możliwości należy dobrać sobie do pomocy osobę lub osoby dorosłe, które będą ochraniać miejsce niebezpieczne przed dostępem osób nieuprawnionych;
• znalezieniu przedmiotu należy natychmiast powiadomić najbliższą jednostkę Policji, Straż Pożarną lub Urząd Gminy, podając lokalizację, a w miarę możliwości rodzaj i ilość tych przedmiotów, sposób zabezpieczenia i oznakowania oraz swoje dane personalne. Po przybyciu ww. służb należy wskazać miejsce lokalizacji niebezpiecznych przedmiotów.

Dalsze czynności związane z zabezpieczeniem i neutralizacją niebezpiecznych przedmiotów przejmuje Policja, Straż Pożarna oraz wojsko

Należy pamiętać, że niewypały i niewybuchy posiadają różnoraką formę i kształt, stąd też w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że odnaleziony przedmiot może być niewypałem lub niewybuchem należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby telefonicznie na nr 112

Samemu nie należy podejmować próby weryfikacji swego podejrzenia, gdyż z reguły w takim przypadku finał jest tragiczny !

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here