Znaczące zmiany w prawie o ruchu drogowym. Sprawdź, jakie!

17
1786
zdjęcie poglądowe (fot. OSP Stara Kamienica)

Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Radę Ministrów.

 

Projekt zakłada szereg zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. 

Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, niemalże 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod działaniem alkoholu stanowili 7,9 proc. 

Z badań postaw i opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzonych na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2018 r. wynika, że aż 82 proc. badanych opowiada się za stosowaniem surowszych kar za przekraczanie prędkości. Z kolei aż 89 proc. osób opowiada się za stosowaniem surowszych kar za nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych. 

Renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Projekt ma na celu usprawnienie i udrożnienie postępowania w sprawie renty, przyznawanej osobom najbliższym gdy ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku przestępstwa umyślnego. Dotychczasowe przepisy nie zapewniały żadnej koordynacji pomiędzy postępowaniem karnym i cywilnym ws. renty po zmarłym, co stawiało w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby małoletnie albo z niepełnosprawnością, które straciły opiekuna. W projekcie zakłada się ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego, co ułatwi i usprawni otrzymanie renty za zmarłego.

Niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Standardem działań firm ubezpieczeniowych w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie. Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. 
Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do  5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do  6 tys. zł.  
Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc.

Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.  
Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 

Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit  punktów karnych nie ulegnie zmianie. 

Pieniądze z mandatów trafią na budowę dróg

Nowym rozwiązaniem jest kierowanie środków pochodzących z grzywien na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych  co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zmiana w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma na celu określenie wpływów do KFD z grzywien za wykroczenia określone niniejszym projektem ustawy. 

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie wskazań tachografu

Projekt ustawy przewiduje odebranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych. Rozwiązanie to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewni przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji wśród podmiotów wykonujących przewozy drogowe.

Łatwiejsze ściąganie należności z mandatów

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe. 

Zwiększenie ochrony pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów. 

Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tyś zł. 
W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tyś zł. 

Niestosowanie się do ograniczenia prędkości nie będzie się opłacało

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł. 

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub pół zapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Za takie wykroczenia będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł. 

Większa kara za jazdę bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

-/Ministerstwo Infrastruktury/-

17 KOMENTARZE

 1. Największym debilizmem według mnie jest wyliczenie na ekspresówce odległości między pojazdami.Ja jadę 120 km/h więc ten za mną ma jechać połowę odległości,czyli 60 metrów.jak on ma to zmierzyć ??Ten co to wymyslił chyba nigdy autem nie jeździł.

 2. LUDZIE CZY NIE WIDZICIE TEGO ŻE NIC INNEGO SIĘ NIE DZIEJE OD DŁUGIEGO CZASU JAK OKRADANIE NAS? PODATKI, MADATY (PEWNIE WIĘKSZE PREMIE DLA NIEBIESKICH) ITP… DZIWIE SIĘ ŻE SZCZEPIONKI SĄ ZA FREE ^^ HEH

 3. A posłowie będą dalej zasłaniać się immunitetem czy też będą płacić ? To może i przejazd limuzyn rządowych też by wziąć pod te przepisy bo oni to już w ogóle się spieszą . Pewnie nie. Tylko szarych obywateli będą karać i zamykać. Temu co wymyślił te absurdy życzę szybkiego utraty immunitetu i płacenia za np 121 poza obszarem zabudowanym ( nie mówię tu o drodze Lwówek Bolesławiec ale np krajówce typu np 12 czy 3 lub 5 itd

 4. Do Kartafilusa Na autostradach, Ekspresówkach, drogach krajowych jak i wojewódzkich są montowane słupki hektometrowe co 100 metrów to już nie trzeba matematyka aby obliczył odległość od poprzedzającego go pojazdu

 5. do kartafilusa debilem jestes ty tu chodzi o jazdy na zderzaku jak jezdzi wiekszosc wzrokowo mozna sobie ustalic odleglosc iak bedzie wieksz to bedzie dobrze a jak bedzie pare metrow mniejsza to nic sie nie stanie

 6. Wszystko oczywiście dla naszego bezpieczeństwa, po zmianie przepisów dot. pierwszeństwa pieszych na pasach dwa razy więcej wypadków z ich udziałem. Każda większa tragedia i polytykiery przepychają nowe ustawy,które ich nie dotyczą.

 7. Jest za wprowadzeniem tych przepisów. Jeżeli ma to uratować życie wielu ludzi i wyeliminować debili z dróg to jest to bardzo dobry pomysł. Karać, karać, karać

 8. Nie wysokość a nieuchronność , pajace i debile cyrkują na ulicach, jeżdżą na na czerwonym, wymuszają o włączaniu kierunkowskazów nie wspomnę – problem w tym że są bezkarni bo nie widać policji, bo nie mają dochodów a samochód zarejestrowany na kogoś innego. Wyjdzie na to że złapią jakiegoś dziadka i zapłaci całą emeryturą albo dwiema.

 9. do Anonim i reszty.Poczytajcie prawo.Jak z jadącego za mną radiowozu to zmierzą?? Jak mi to w sądzie udowodnią? Nie jeżdżę na zderzak ale takie debilizmy to wyrywanie pieniedzy na nierobów z 500 plus.Jak ze słupków w udowodnisz ,że jechałem nie 60 a 62 km/h ??Czy te urządzenia mają homologację?-NIE nie mają .Radary są do odczytów prędkości a nie do precyzyjnego,powtarzam precyzyjnego co do metra odmierzenia odległości.Udowodnij mi ze słupków że jechałem za kimś 80 a nie 75 metrów.Śmieszny jesteś .Żaden sąd na takich podstawach nie wyda wyroku.Już po wydaniu rozporządzenia tej ustawy sądy orzekły ,że będą umarzać bo nie ma podstaw ,homologacji itd.

 10. 80% idiotów komentujących próbuje udowodnić, że łamanie przepisów jest ok. Mam nadzieję, że po wejściu przynajmniej większej części propozycji ,sytuacją na drogach przestanie wyglądać jak ruletka. A przy obecnej technice udowodnienie jazdy na zderzaku jest bezproblemowe, patrz np. Niemcy ,Szwajcaria .

 11. do CARDAFILUSA jezeli bedziesz jezdzil przepisowo nic ci sie nie stanie i inemu urzytnikowi drogi i nie bedziesz mial nic do czynienia z policjantami i nie bedziesz placil mandatow kumasz i nie narzekaj przepisy sa do przestrzegania i bedzie wszystko ok

 12. Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tyś zł. – słabo… powinno być : konsfikata pojazdu mechnicznego , pijak za kierownicą auta to narzędzie zbrodni więc auto na złomowanie.
  Posiedzi w areszcie, zapłaci karę i dalej będzie potem jedził po pijaku… słaba kara.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here