Zmiany, wiatr zmian!

1
1076
Mariusz Dragan
materiał: KWW Demokraci - Ludowcy

Rada Powiatu Lwóweckiego aż się prosi o odmłodzenie. Potrzeba tam świeżości i nowej energii. Nazywam się Mariusz Dragan, a moja kampania do rady powiatu trwa już… od 20 lat. Jest nią bezinteresowna praca na rzecz Gryfowian, na rzecz promocji miasta, w obszarze kultury, dla spraw młodzieży i w końcu na rzecz zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem otaczającej przyrody.

 

 

Dzięki społecznej pracy, część z Was wybrała mnie 5 lat temu na radnego Rady Miasta i Gminy Gryfów Śląski. To ważne doświadczenie i wiedza, którą będę się starał wykorzystać, na łamach Rady Powiatu – jeśli otrzymam od państwa mandat zaufania. Pracując w radzie miejskiej nie byłem niemym przedstawicielem społeczności, starałem się reprezentować interesy słabszych i dbać o zrównoważony rozwój. Raport z mojej pracy w radzie miejskiej znajdziecie na stronie https://mariuszdragan.pl

Praca w ławach rady powiatu to wizja przyszłości, która niesie wiele nadziei, ale i niewiadomych i wyzwań. Organ ten potrzebuje głosu młodych, niezależnych i doświadczonych osób. Chciałbym być wiatrem zmian, a jego siła zależy od Waszego wsparcia.

Będąc Państwa przedstawicielem w Powiecie Lwóweckim będę zabiegał o:

 • weryfikację zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego, aby poszerzyć ją o zapisy związane z: ochroną wody, zagrożeniami suszy i powodzi, energią odnawialną pozyskiwaną z OZE, budową klastrów energii. Zapisy te pozwolą partycypować w nowych programach Unii Europejskiej (jak np. program Feniks),
 • rozszerzenie siatki połączeń lokalnych transportu zbiorowego z udziałem powiatu i gmin, ze wsparciem funduszy z programu Feniks.
 • przeznaczenie większych środków na rozwój Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Lwówku Śląskim, ze względu na ogromne potrzeby społeczne w zakresie jej działalności,

Jako bezpartyjny członek koalicji Demokraci – Ludowcy będę wspierał działania na rzecz realizacji programu komitetu w gminie Gryfów Śląski:

 • przeprowadzenie III etapu termomodernizacji szpitala gryfowskiego wraz z rewitalizacją terenów parkowych,
 • wspieranie funkcjonowania ZSOiZ w Gryfowie wraz z całościowym zagospodarowaniem budynku przy ulicy Kolejowej 16.
 • zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach będących własnością powiatu,
 • poprawianie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej,
 • wspieranie Komendy Powiatowej Policji i Komendy Straży Pożarnej,a także Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach naszego powiatu,
 • rozwijanie usług społecznych, szczególnie dotyczących osób starszych, niepełnosprawnych, systemu pieczy zastępczej oraz opieki wytchnieniowej,
 • wdrożenie nowych usług cyfrowych ułatwiających procedury w jednostkach podległych Zarządowi Powiatu
 • kontynuacja projektów zapobiegających wykluczeniu komunikacyjnemu,
 • reaktywacja przedsięwzięcia : ”Powiatowa kulturalna Piątka” oraz koordynacja imprez o charakterze sportowo- edukacyjnym oraz turystycznym.

Mariusz Dragan / KWW Demokraci – Ludowcy
/ lista nr 11 / pozycja nr 5.

Mariusz Dragan Plakat
materiał: KWW Demokraci – Ludowcy

-/materiał: KWW Demokraci – Ludowcy /-

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here