Lwówek Śląski. Czym oddychamy? Jest ostrzeżenie!

13
903

Analiza wyników pomiarów wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu. Istnieje też ryzyko przekroczenia poziomu docelowego arsenu.

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał w dniu wczorajszym informację o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu, które wystąpiło w dniu 12 października. Zgodnie z tymi ryzyko to może potrwać do 31 grudnia 2022 roku. Jako przyczynę powstania ryzyka GIOŚ podaje emisje z sektora bytowo- komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

„Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w Jedlinie Zdroju przy ulicy Piastowskiej oraz Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego za okres od 01.01.2022 r do 12.10.2022 r wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów wałbrzyskiego oraz lwóweckiego.” – wskazuje w komunikacie GIOŚ i dodaje:

„Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu: 102 tys.”

 

Jak tłumaczy Barbara Toczko, zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska benzo(a)piren to organiczny związek chemiczny z rodziny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zwanych WWA.

„Związki WWA wykazują działania kancerogenne i mutagenne. Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle zawieszonym jest ściśle powiązane ze spalaniem paliw stałych, odpadów czy resztek roślinnych w niskich temperaturach i przy zbyt niskim dostępie tlenu w palenisku. Benzo(a)piren wykazuje właściwości kancerogenne, a więc może przyczyniać się do powstawania chorób nowotworowych. Ze względu na swoje właściwości mutagenne benzo(a)piren może także przyczyniać się do powstawania wad genetycznych.” – wyjaśnia dyrektor.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo- naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

 • Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
 • Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

13 KOMENTARZE

 1. Nadchodzi okres utylizacji wszelkich odpadow tekstylnych i meblarskich w piecach.
  A później płacz i lament bo jeden kończy z rakiem, drugi z astmą a trzeciemu się komin zapalił.
  Wspaniale że na ogrzewaniu się zaoszczędzi 1000 czy 2000 zł jak później na lekarzy i operacje trzeba wydać grube tsiące bądź dziesiątki tysięcy. Ale ważne jest tu i teraz, kto by tam myślał o jakichś konsekwencjach zdrowotnych w dalszej perspektywie… , ważne że tapczan czy czmaty poszły z dymem.

 2. Dobre pytanie. Ale chyba nie jest dobrym rozwiązaniem truć siebie i innych, żeby było mi ciepło w dupkę i żebym w bamboszam i majtach po domu latał. Szczerzo to wolałbym chodzić po domu w kurtce niż truć własne dzieci i siebie. Niestety zapewne 90% okolicznych mieszkańców ma inne zdanie, więc wszycy będziemy wdychać benzopireny, dioksyny, furany, rtęć, polichlorowane bifenyle i inne gów..a pochodzące z tych kominów. Na zdrowie!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here