Zmiana lokalizacji Biblioteki Powiatowej

6
253

12 sierpnia 2019 do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo „Do wiadomości” podpisane przez Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Mariolę Szczęsną, a skierowane do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu z informacją o zamiarze wypowiedzenia porozumienia zawartego w dniu 28 sierpnia 2003 w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śląskim zadań powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Lwóweckiego.

30 sierpnia wpłynęło pismo kierowane już do Powiatu Lwóweckiego podpisane również przez Burmistrz Mariolę Szczęsną, w którym zostaje wypowiedziane wyżej wspomniane porozumienie „ze skutkiem na dzień 30 listopada 2019 r., po którym Gmina i Miasto Lwówek Śląski nie będzie wykonywać zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Lwóweckiego”.

W ślad za pismem Zarząd Powiatu Lwóweckiego poprosił o spotkanie z władzami Gminy, które odbyło się 5 września w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Daniel Koko, Wicestarosta Zbigniew Grześków, Członek Zarządu Zenon Zatchiej, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Krzysztof Pysz, ze strony Gminy: Burmistrz Mariola Szczęsna, Sekretarz Robert Szawłowski oraz Radca Prawny Krzysztof Kapała. Podczas spotkania władze Gminy wskazały, że mają zastrzeżenia do większości zapisów porozumienia z 2003 roku i dlatego je wypowiedziały. Jednocześnie uściśliły, że środki przekazywane przez Powiat Lwówecki na podstawie obecnie obowiązującego porozumienia są niewystarczające na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, przy czym dotacja z Powiatu w 2019 roku wyniosła 55 tysięcy złotych.
Na zakończenie spotkania ustalono, że władze Gminy przedstawią do końca września propozycję nowego porozumienia oraz szczegółową kalkulację oczekiwanej dotacji na kolejny rok.

30 września do Starostwa wpłynęło pismo podpisane z upoważnienia Burmistrza przez Wiceburmistrza Lesława Krokosza, w którym Powiat Lwówecki został poinformowany, że „oszacowany przez nas Wasz udział finansowy wyniósłby 200 tys. złotych co stanowiłoby 25% planowanego budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej.” Pismo nie zawierało żadnych informacji na temat kalkulacji wyznaczonej wartości dotacji, dlatego w dniu 4 października Powiat Lwówecki zwrócił się do Burmistrz Marioli Szczęsnej z prośbą o przedłożenie szczegółowej kalkulacji kosztów prowadzenia zadania.

Po otrzymaniu szczegółowej kalkulacji Zarząd Powiatu zadecydował o braku możliwości zaakceptowania propozycji przesłanej z GiM Lwówek Śląski.

W 2003 roku zgodnie z porozumieniem Powiat Lwówecki przekazał do Biblioteki Miejskiej księgozbiór w ilości 417 woluminów o wartości księgowej 14.743 zł, a w latach 2003-2019 Biblioteka zakupiła ze środków Powiatu Lwóweckiego 4.405 książek na kwotę 134.945 zł.

Należy dodać, że zgodnie z porozumieniem wszelkie zakupy poczynione ze środków przekazanych przez Powiat Lwówecki podlegały oddzielnej ewidencji. Po rozwiązaniu porozumienia nastąpi zwrot przekazanego księgozbioru i innego mienia na podstawie poniesionych wydatków

Powiat Lwówecki poczyni wszelkie starania, by udostępnić naszym mieszkańcom pełen księgozbiór.

 

-/ Powiat Lwówecki /-

6 KOMENTARZE

  1. Ojej, jakie z nich ofiary. Strasznie nadwyrężyli budżet, gdy Gmina Lwówek Śl. na bibliotekę przeznaczała co roku setki tysięcy. Za to, że przez tyle lat powiat PASOŻYTOWAŁ na gminie powinien jeszcze dopłacić.

  2. Szkoda, że psuje niszczą tak świetnie działający organizm. Poza tym kuriozum z rezygnacją z powiatowej kasy (O tempora! O mores!) straszą zwolnieniami, cięciami budżetu, a przecież to ostatnie takie miejsce w gminie, gdzie za darmo można przyjść i korzystać z książek, czasopism, imprez kulturalnych. Dobrze się tam człowiek czuł, a ostatnio jak terrorystka, co to w swoim życiu przeczytała dwie książki, w tym Łysek z pokładu Idy, zaczęła siać strach i panikę, aż żal patrzeć, na ludzi tam pracujących. Tak się traktuje elitę kulturalną w tym mieście. Zdeptać, sponiewierać, za oszczędności wybudować chodnik. Potem odpalić w domu głupi serial, dziecku dać iphonea. Niech rośnie pokolenie głupków. Na chwałę tępych rządzących.

  3. Jak można likwidować tę bibliotekę!!?? Jedyne miejsce w Lwówku Śl., gdzie jest możliwość wypożyczania książek i poznawania literatury pięknej, poezji, książek historycznych i podróżniczych. Jak można społeczeństwo sprowadzać na coraz niższy poziom kultury! Lwówek Śl. nie jest wielką metropolią, gdzie codziennie można wybierać sobie imprezy kulturalne. To jest małe miasteczko i przez większość czasu nic ciekawego się nie dzieje. I jeszcze chcecie im zabrać książki…..to wstyd!!

  4. No to ja pytam dla kogo jest ta boblioteka, dla mieszkańców Lwówka czy powiatu jeżeli korzystają z niej tylko lwówczanie. Powiatowi boblioteka nie jest potrzebna. Mieszkańcy w każdej gminie mają swoje biblioteki gminne i z powiatowej nie korzystają.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here