Zmian w zakresie ratownictwa medycznego

0
130
fot. DUW

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że od 1 kwietnia br. umowy na wskazane świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego będą zawarte z podmiotami leczniczymi będącymi samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej albo jednostkami budżetowymi lub spółkami kapitałowymi, w których co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie woj. dolnośląskiego od dnia 1 kwietnia 2019 roku będą działały 2 rejony operacyjne (zamiast 12 wcześniej). Nie zmienia się natomiast liczba zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa dolnośląskiego.

W regionie powstały dwa konsorcja, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia podpisze umowy. Główni liderzy konsorcjów: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu oraz Pogotowie Ratunkowe w Legnicy zawarli Porozumienia z współrealizatorami, którzy dotychczas działali na Dolnym Śląsku (wszyscy dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, którzy działali przed zmianami podpisali Porozumienia).

Planowane podpisanie umów nastąpi w dniu 1 kwietnia 2019 roku.

  • RO 02-01 Rejon Wrocławski – Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
  • RO 02-02 Rejon Legnicki – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.

Zmiany związane są z tym, że od 1 kwietnia 2019 roku wejdzie w życie nowa definicja rejonu operacyjnego, którym będzie rejon działania dyspozytorni medycznej określony w wojewódzkim planie działania systemu.

Jednym z priorytetów polityki rządu jest upublicznienie ratownictwa medycznego, które w pełnym wymiarze może być zrealizowane tylko przez podmioty publiczne. Zwiększy to wpływ Państwa na system ratownictwa w Polsce, a co za tym idzie bezpieczeństwo obywateli. Upublicznienie zwiększa też poczucie bezpieczeństwa dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, co do pozyskania środków publicznych na realizację działań ratowniczych.

Wojewoda przekazuje przewidziane w budżecie na rok 2019 środki finansowe w pełnej wysokości do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego.

autor: DUW

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here