Zielone światło dla inwestycji na Zakręcie Śmierci

0
851

Ścieżka w koronach drzew – Sky Walk i deptak to dwie inwestycje, których powstanie umożliwią Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Szklarskiej Porębie i Starej Kamienicy.

 

Ponieważ Zakręt Śmierci położony jest w obrębie dwóch gmin Szklarska Poręba i Stara Kamienica, plany opracowywane były równocześnie w obu gminach. Uchwalenie planu umożliwi realizację inwestycji wieży widokowej Sky Walk wraz z zagospodarowaniem towarzyszącym (usługi i parking) a także korektę układu drogowego tj. drogi wojewódzkiej nr 358. Pozwoli to, zgodnie z zamierzeniami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na wyłączenie w przyszłości z ruchu kołowego Zakrętu Śmierci i urządzenie tu turystycznego deptaka. Realizację inwestycji prowadzić ma podmiot zewnętrzny. Przyjęcie planów nie niesie żadnych skutków finansowych po stronie gmin.

Inwestycja drogowa dotyczy ok. 800-metrowego odcinka drogi nr 358, który obecnie nie spełnia w ocenie DSDiK parametrów technicznych rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Aby zlikwidować odcinek o ponadnormatywnym łuku, trzeba drogę poprowadzić w nowym przebiegu. Inaczej będzie nie możliwe spełnienie współczesnych wymagań technicznych dla drogi publicznej. Inwestor szacuje, że po realizacji planowanego zadania trasa skróci się o ok. 400 m, tj. o połowę.

foto : Radek R.

/-24jgora.pl-/

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here