Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. zaprasza do technikum

0
442

Rodzicu ósmoklasisty / ósmoklasistki – stoisz właśnie przed wyborem szkoły dla Twojego dziecka. Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś – proponujemy naukę w technikum.

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych staramy się dostosowywać kierunki kształcenia do ciągle zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy, aby nasi uczniowie mieli możliwość zdobycia dobrego zawodu i w konsekwencji nie mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia.Priorytetem dla nas jest wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. Temu celowi służy wiele podejmowanych przez nas działań. Organizujemy, we współpracy z lokalnymi pracodawcami, praktyki zawodowe oraz staże zawodowe, dzięki którym młodzież zdobywa doświadczenie, ale również zarabia pieniądze na własne wydatki. Realizujemy obecnie także cztery projekty unijne: Kompetencje 4.0 – we współpracy z czeskim partnerem mający na celu poprawę sytuacji absolwentów szkół średnich na rynku pracy na pograniczu czesko-polskim, „Dobry rezultat, trwałe oddziaływanie”– w ramach którego w przyszłym roku szkolnym dwie grupy uczniów odbędą staże zawodowe w Hiszpanii, „ZSOiZ – nowocześnie, zawodowo!” umożliwiający skuteczne przygotowanie się do egzaminów maturalnych z przedmiotów ogólnokształcących oraz „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” gwarantujący nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminach zawodowych i odbycie staży zawodowych ( uczniowie otrzymują za ich odbycie 2000 zł).

Skuteczność naszych działań potwierdza wysoka zdawalność egzaminu maturalnego (2019r. szkoła 85,7% powiat 77%, 2020r. szkoła 76,9% powiat 45%) oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Absolwent technikum jest więc skutecznie przygotowany do wejścia na ciągle zmieniający się rynek pracy, a także do kontynuowania edukacji na wyższych uczelniach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Kierunki kształcenia w technikum: technik ekonomista, technik elektronik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik informatyk, technik reklamy, technik organizacji turystyki.

Rodzicu – jeżeli zależy Ci na konkretnym ukierunkowaniu Twojego dziecka – technikum w ZSOiZ w Lwówku Śl. to najlepszy wybór!

-/ZSOiZ Lwówek Śl./-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here