Zasiłek opiekuńczy ponownie przedłużony

2
301

Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

 

– Ważne jest to, że od 22 marca 2021 r. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom klas I-III dzieciom tych osób, które pracują w sektorze medycznym, opiekuńczym i realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Pełne informacje na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz instrukcja złożenia wniosku przez Internet są dostępne na stronie: www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-9-listopada/2694352

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.

Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

2 KOMENTARZE

  1. Najśmieszniejsze jest to, że np. szkoła ponosi niewspółmierne koszty dla garstki dzieci, a jak ktoś z rodziców będzie chory i same te dzieci przeniosą covid na medyków, służby mundurowe to kto ich zastąpi jak wszyscy to wszyscy

  2. Jeszcze tylko o “tydzień”…powiedział Niedzielski 40x.
    Brak komunikowania strategii, brak jasnego planu, brak konsekwencji.
    Bardzo trudna sytuacja dla przedsiębiorców, pracowników czy rodziców. Spartolili to jak dziady jakieś! Czeski film niestety.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here