Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne

0
449

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

 

1. Przedmiot konsultacji:
Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

2. Adresaci konsultacji:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zm.)

3. Termin konsultacji:

  • 25 października 2019 r. – 04 listopada 2019 r.
  • spotkanie konsultacyjne w dniu 30 października 2019 r. godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, II piętro, sala konferencyjna.

4. Sposób zgłaszania uwag i propozycji:
Zgłaszanie uwag i wniosków następuje w formie pisemnej przy użyciu formularza zamieszczonego w załączeniu. Wypełniony formularz należy składać:

  • w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim lub
  • przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] – tytuł wiadomości „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY-2020”.

Załączniki:
Nr 1: Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na rok 2020”.
Nr 2: Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu.

 

-/ Powiat Lwówecki /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here