Jest praca dla konserwatora

4
2370

Praca na pół etatu, 20 godzin tygodniowo na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia od maja 2023 roku.

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim ogłosiła nabór na wolne stanowisko pracy dla Konserwatora.

Praca w Żłobku Miejski „Bajkowa Kraina”, przy ul. Floriańska 23, w Gryfowie Śląskim. Wymiar czasu pracy: ½ etatu (20 godzin tygodniowo). Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (z możliwością przedłużenia). Termin rozpoczęcia pracy: maj 2023r.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie minimum zawodowe
2. Obywatelstwo polskie
3. Doświadczenie w pracy na stanowisku konserwatora
4. Umiejętności technicznych związane z pracami ogólnobudowlanymi, naprawą i
utrzymaniem instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, w tym pełna sprawność
psychoruchowa

 

 

6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych
8. Kandydat jest sumienny, rzetelny, odpowiedzialny, dyspozycyjny
9. Kandydat posiada umiejętność pracy w zespole
Zakres obowiązków na stanowisku:
1. Utrzymanie terenu wokół żłobka w czystości i należytym porządku (plac zabaw,
parking, tereny zielone)
2. Pielęgnacja zieleni na terenie żłobka w tym koszenie traw, grabienie liści, przycinanie
drzewek
3. W okresie zimy odśnieżanie terenu wokół żłobka
4. Pilnowanie harmonogramu wywozu nieczystości (otwieranie bramki)
5. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wewnętrznych i zewnętrznych
wyposażenia żłobka
6. Prace naprawcze związane z wyposażeniem
7. Wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwatorskich w tym: usuwanie
awarii oświetlenia, instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, malowanie pomieszczeń,
naprawa stolarki drzwiowej i okiennej
8. Informowanie Dyrektora o wszelkich wydarzeniach zakłócających tok pracy lub
mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i działalności Żłobka,
9. Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy, w tym dokonywanie bieżących napraw
i konserwacji
10. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z potrzeb
placówki

 

Download (PDF, 330KB)

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here