Zagospodarują teren wokół zbiornika wodnego. Powstanie piękne miejsce.

3
1742
zdjęcie poglądowe

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłosił przetarg na „Oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i nadanie mu funkcji publicznej – miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno- edukacyjnym we wsi Ubocze w gminie Gryfów Śląski”.

 

W wyniku realizacji całego projektu zostanie utworzona przestrzeń publiczna- miejsce spotkań o charakterze rekreacyjno- edukacyjnym we wsi Ubocze w gminie Gryfów Śląski, poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i przyległego do niego – dotychczas nieużytkowanego – terenu zielonego. – tłumaczy w ogłoszeniu Burmistrz Olgierd Poniźnik i dodaje: – Z w/w miejsca będą korzystali nie tylko mieszkańcy Ubocza, ale także przybywający tam turyści oraz inne osoby korzystające z drogi publicznej przebijającej bezpośrednio przy tym zagospodarowanym terenie. Ponadto, z uwagi na specyficzne walory przyrodnicze tego miejsca, jako początku cieku wodnego – rzeki Olszówka, która tutaj rozpoczyna i kontynuuje swój długi bieg przez inne miejscowości i tereny innych gmin naszego regionu – stanowi ono bardzo ciekawe miejsce dla różnego rodzaju warsztatów edukacyjno- dydaktycznych dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju. W rezultacie, projekt podniesienie atrakcyjność turystyczną obszaru wiejskiego gminy Gryfów Śląski oraz zabezpieczy racjonalne gospodarowania wodami, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno- ekonomicznego tego obszaru wiejskiego i aktywizacji ludności zamieszkującej ten obszar wiejski.

Przedmiotem opublikowanego na stronach gryfowskiego magistratu przetargu jest oczyszczenie zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce nr 520/2, obr. Ubocze gm. Gryfów Śl., obejmujące w szczególności: roboty inżynieryjno- melioracyjne i konserwacyjno- utrzymaniowe zbiornika wodnego, spełniającego funkcję małej retencji wodnej, w tym odmulenie czaszy zbiornika wodnego, usunięcie zwalonych drzew, oraz wycinka krzaków wokół linii brzegowej zbiornika; wykoszenie skarp i brzegów z gęstych porostów różnej roślinności. Powierzchnia lustra wody w zbiorniku wynosi 0,16 ha.

„Zbiornik ten utrzymuje całorocznie stały poziom lustra wody za pomocą urządzenia piętrzącego tzw. mnicha betonowego o wymiarach 1,4m x 1,5m x i wys. ok. 2,1m, grubość ścian betonowych wynosi 0,30 -0,45 m. Woda jest piętrzona za pomocą szandorów drewnianych założonych w dwóch rzędach prowadnic z ceowników stalowych. Mnich jest w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje pęknięć, przechyłów czy zwietrzałej konstrukcji betonowej. Należy go jedynie oczyścić z mchu i innych porostów”. – czytamy w przetargu.

W ramach zadania zbiornik ma zostać opróżniony z wody i dokładnie oczyszczony. Władze wstępnie zakładają, że ilość zbędnego namułu i śmieci, może wynosić ok. 160 m3, które należy wywieźć poza obiekt celu utylizacji. Naprawiony ma zostać także mnich betonowy i wykonać trzeba będzie również nowe szandory. Zbiornik ma służyć m.in. do uzupełniania wody w wozach strażackich i poboru wody do celów rolniczych. Dlatego w ramach inwestycji ma zostać wykonana droga ułatwiająca swobodny dojazd.

Teren wokół zbiornika ma zostać zagospodarowany. Ma on mieć w przyszłości być miejscem spotkań o charakterze rekreacyjno- edukacyjnym. W tym celu przy zbiorniku stanie zadaszona altana oraz ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjno- edukacyjna mówiąca o historii Ubocza oraz o specyfice, funkcji i walorach przedmiotowego zbiornika wodnego, który stanowi początek cieku Olszówka. Wokół zbiornika powstaną także nowe nasadzenia rodzimych drzew i krzewów.

Inwestycja ma zostać ukończona we wrześniu bieżącego roku.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here