Za 1 grosz będą zarządzać cmentarzami. Burmistrz wybrał wykonawcę

2
1146

Dwie firmy dawały po 1 groszu, za możliwość bieżącego utrzymania czystości cmentarzy i kaplic, systematyczne wykaszanie traw, odchwaszczanie, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, ect. Burmistrz wybrał jedną z nich.

 

 

Przetarg na zarządzanie cmentarzami

Jak już informowaliśmy na stronach Lwówecki.info, pod koniec lipca br. Burmistrz Roland Marciniak ogłosił przetarg na „Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Świeradowie- Zdroju”. Miasto dysponuje tam dwoma cmentarzami. Pierwszy zlokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej a drugi przy ulicy Cichej.

Zakres obowiązków zarządcy cmentarzy

Zgodnie z ogłoszeniem w zakres obowiązków przyszłego zarządcy cmentarzy z tytułu ich utrzymania wchodziło m.in.: bieżące utrzymanie czystości cmentarzy, kaplic, węzłów sanitarnych, systematyczne (minimum raz w miesiącu w sezonie wiosna – lato – jesień) wykaszanie traw na terenie cmentarzy, wykaszanie pasa zieleni, o szerokości do 5 metrów bezpośrednio przylegającego do terenu cmentarza przy ul. Cichej i Grunwaldzkiej, bieżące odchwaszczanie utwardzonych alejek, wykonywanie cięć sanitarno- pielęgnacyjnych drzew i krzewów w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta Świeradów– Zdrój, wykonywanie bieżącej konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek, utrzymanie w dobrym, nie pogorszonym stanie technicznym kaplic cmentarnych, usuwanie opadłych liści, utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości na alejkach na terenie cmentarzy, zachowanie czystości poprzez systematyczne wystawianie kontenerów na odpady komunalne, usuwanie drobnych zastoisk wody opadowej (kałuże).

czytaj także: Spoczywają w spokoju

 

Umowa na cztery lata

Zgodnie z zawartą w ogłoszeniu o przetargu informacją wyłoniony wykonawca będzie zarządzał cmentarzami w okresie od 03.09.2023 r. do dnia 02.09.2027 r. Burmistrz wskazał także, iż na przedmiotowe zadanie Miasto zamierza przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł brutto (tj. 5.000,00 zł za rok wykonywania usługi).

Najniższe ceny w kraju! Czy ktoś da mniej?

W dniu 31 lipca 2023 roku miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Świeradowie-Zdroju. Jak poinformował burmistrz do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Obie zapewniły, iż ich pracownicy będą dostępni całodobowo we wszystkie dni tygodnia. W miejscu, gdzie należało podać cenę za miesiąc świadczenia usługi obie firmy, tak ta z Mirska, jak i ta ze Starej Kamienicy wskazały – 0,01 złotych.

Przetarg unieważniony

„Zamawiający informuje, że ze względu na brak możliwości wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania unieważnia zapytanie ofertowe, gdyż obydwie oferty złożone w postępowaniu przedstawiają jednakowy bilans ceny i innych kryteriów w postępowaniu. Brak
możliwości wyboru wykonawcy” – poinformował w dniu 1 sierpnia br. burmistrz.

 

 

Taniej już nie będzie

Cmentarze w Świeradowie- Zdroju nie zostaną bez gospodarza. Wczoraj burmistrz poinformował, iż podpisał umowę z firmą, która przez najbliższe cztery lata będzie zarządzać świeradowskimi cmentarzami. Będzie to firma ze Starej Kamienicy.

 1.  wszelkie sprawy formalno-organizacyjne związane z wykonaniem pochówku oraz inne związane z działalnością cmentarza, załatwiane są w biurze zarządcy cmentarza w godzinach urzędowania;
 2. biuro Zarządcy cmentarza mieści w budynku administracyjno-gospodarczym cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej i czynne jest:
  • od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00
  • w soboty w godz. od 10:00 – do 12:00
  • w dniu 1 listopada w godz. od 10:00 – do 13:00
 3. cmentarz otwarty (czynny) jest dla odwiedzających groby
  • codziennie w godz. od 7:00 do zapadnięcia zmroku
  • w okresie Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego od godziny 7:00 do czasu opuszczenia cmentarza przez wszystkich odwiedzających;
 4. dla prowadzenia ceremonii pogrzebowych zasadniczo przewiduje się czas w dni robocze w godzinach od :900 do 15:00.
  Zarządca cmentarza, w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek osoby zainteresowanej, może ustalić inny indywidualny czas pogrzebu, niż to określono;
 5. dla czynności kopania grobów, wykonania różnego rodzaju robót budowlanych, remontowych przy grobach, grobach murowanych, nagrobkach przewiduje się czas tylko w dni robocze w godzinach od 700 do 1500.

Zarządca cmentarza, w szczególnych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, może ustalić inny indywidualny czas wykonania robót, niż to określono. – poinformował burmistrz.

2 KOMENTARZE

 1. Czyli o co chodzi teraz zarządca będzie miał monopol na pracę przy nagrobkach, pogrzebach, czy jak i na czym będzie zarabiać. A jeśli tak będzie to pewnie ceny nieźle pójdą w górę bo trzeba będzie odrobić te kilka tysięcy straconych co gmina miała przeznaczyć.

 2. To poprostu zle skonstruowana procedura przetargowa która nie precyzuje cen za wykonywane usługi. Pełnienie dyżuru przez 4 lata, nawet za najniższą krajową nie może kosztować 1 grosz. Jest to cena rażąco niska i obie oferty powinny zostać odrzucone. Przetarg powinien szczegółowo precyzowac koszty wszelkich usług z rozbiciem na pozycje, np. godzina dyżuru, … i rozliczenie powykonawcze za wszystko

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here