Wzrośnie opłata za śmieci

6
1796
pojemniki na śmieci
zdjęcie poglądowe

Rosnące na każdym kroku ceny, koszty pracy, ale także koszty składowania odpadów spowodowały konieczność podniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki wejdą od października.

 

Uchwałą Nr XXXII/202/21 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dokonano wyboru metody liczenia opłaty od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ustalono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

„W wyniku dokonania analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikła konieczność ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.” – czytamy w projekcie uchwały, jaką w sierpniu br. otrzymali radni Gminy Lubomierz.

„Dotychczasowa opłata pobierana od mieszkańców od wielu lat nie pokrywa kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w całej Polsce, na przestrzeni kilku lat sukcesywnie wzrastają. Jest to m.in. wzrost cen stawek jednostkowych na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wzrost opłaty środowiskowej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022, która wynosi obecnie 312,20 zł/Mg za składowanie odpadów, jest to o 42,10 zł więcej za Mg niż w 2021 roku. Przy kalkulowaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wziąć pod uwagę wzrost ilości odpadów odbieranych od właścicieli oraz wzrost cen za zagospodarowanie wszystkich frakcji odpadów, wzrost płacy minimalnej, wzrost towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), wzrost cen paliw oraz energii elektrycznej.

Przy zachowaniu dotychczasowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływy do budżetu z tytułu ponoszonych przez mieszkańców opłat, przy założeniu 100% ściągalności, wyniósłby 1.320.00,00 zł, zatem różnica pomiędzy kosztami poniesionymi i do poniesienia, a przychodami w 2022 roku to kwota 69.800,00 zł. W celu osiągnięcia dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umożliwiających pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu, zasadnym staje się wprowadzenie wyższych stawek opłaty” – wskazuje w uzasadnieniu uchwały Burmistrz, który zaprezentował radnym także propozycję nowych stawek.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przy założeniu, że część mieszkańców skorzysta ze zwolnienia części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, została ustalona na kwotę 30 zł od osoby miesięcznie.

Jednocześnie utrzymuje się na dotychczasowym poziomie wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach, tj. w wysokości 3 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W głosowaniu podczas nadzwyczajnej, wakacyjnej sesji Rady Gminy i Miasta Lubomierz w dniu 9 sierpnia 2022 roku udział brało 8 radnych i wszyscy oni przychylili się do propozycji zmian. Nowa stawka opłaty będzie obowiązywała od dnia 1 października 2022 roku.

6 KOMENTARZE

  1. Radnych głosujących za zapraszamy do boksu śmietnikowego obok pawilonu Sawczaka już pól roku leża kartony i nikt ich nie zabiera a odpady bio gniją po kilka miesięcy

  2. Audytu to włodarz nawet nie zrobił po przyjęciu władzy po poprzednim jest tylko podstawiony jak marionetka by nie wyciągnąć brudów po rządach byłego. Śmietnisko,wodociągi itd.oddane w obce ręce to co się dziwić podwyżkom, gdy gmina już nic niema swojego.

  3. Dlaczego po wioskach jezdzaz zadziej niż po Lubomierzu, gdzie jest sprawiedliwość w czym jesteśmy gorsi , na wiosce ma być gorzej bo wielkie maisto bądźmy traktowani jednakowo

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here