Wycinają drzewa na Górze Zamkowej

4
4625

Wycięte drzewa, pocięte w metrówki, przygotowane na stosach do wywiezienia ukazują się turystom odwiedzającym Górę Zamkową nad Wleniem.

 

 

W ubiegłym tygodniu redakcja Lwówecki.info otrzymała od czytelników informację o trwającej wycince drzew na Górze Zamkowej nad Wleniem. Teren ten to w znacznej części rezerwat przyrody.

 

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, kulturowych i dydaktycznych wartości przyrodniczych zespołu grądów, szeregu cennych gatunków roślin chronionych oraz cennych zabytków kultury materialnej. – zapisał w zarządzeniu z 12.09.1994 r o utworzeniu Rezerwatu Przyrody Góra Zamkowa Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W dokumencie tym wskazano, iż na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony, oraz koniecznością prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych oraz prac archeologicznych,

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu.

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,

5) wydobywania skał i minerałów,

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych koniecznością prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych oraz prac archeologicznych,

7) zakłócania ciszy,

8) palenia ognisk

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej

10) zmiany stosunków wodnych

11) umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,

12) wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb leśnych, służb ochrony przyrody oraz służb ochrony zabytków,

13) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych, służb ochrony przyrody oraz służb ochrony zabytków.

Na terenie rezerwatu wykazano dotychczas aż 161 gatunków roślin, co stanowi imponującą liczbę, zważywszy na niewielką powierzchnię, zaledwie 21 hektarów obszaru chronionego, jego łatwą dostępność oraz bliskie sąsiedztwo zabudowań.

W ostatnich dniach co najmniej kilkanaście drzew z samego serca Góry Zamkowej, okolic zamku Wleń zostało wyciętych i pociętych w metrówki przygotowane do wywiezienia. O sprawie redakcję Lwówecki.info poinformowali mieszkańcy. Wycięte zostały drzewa rosnące przy prowadzącej na zamek drodze, ale także okazy na zboczu. Pocięte na klocki zostało m.in. okazałe drzewo, które od dawna leżało przy ścieżce.

Aktualizacja

Granica rezerwatu Góra Zamkowa nie obejmuje całego terenu wokół zamku – sam zamek i drzewostan w jego sąsiedztwo nie są objęte ochroną jako rezerwat przyrody. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że obecnie Gmina Wleń prowadzi prace wycinkowe w tym rejonie. – Katarzyna Łapińska Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalny Konserwator Przyrody

Prace prowadzone są poza terenem rezerwatu Góra Zamkowa, poza terenem Nadleśnictwa. Prace prowadzone są na terenie Gminy Wleń. – Nadleśniczy Alina Sudoł-Kornalewicz.

4 KOMENTARZE

  1. Wygląda jak zwykłe porządkowanie terenu.
    Wycinka np drzewa przy murze mogła być konieczna ze względu na zabezpieczenie tego musu.
    Jak by mur się zawalił z powodu tego drzewa to by turyści dopiero płakali.
    Nie róbcie burzy tam gdzie nie potrzeba.

  2. Od strony miasta powinni wyciąć aby ten zamek górował nad miastem a te wszystkie zakazy przyjazny to są dobre ale też musi być bezpiecznie a nie drzewo później się łamie gałąź i może zrobić krzywdę a nawet kogoś zabić ja to często bywa na cmentarzach czy przy drogach …

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here