Wybierasz się w trasę? Sprawdź mapę fotoradarów

0
992
fot.: CANARD

Znajdujące się najbliżej powiatu lwóweckiego fotoradary, w trzech kwartałach 2021 roku wykonały po blisko tysiąc zdjęć.

 

Każdego dnia fotoradary na naszych drogach wykonują tysiące zdjęć, a każde z nich kosztuje niefrasobliwego kierowcę kilkaset złotych. Podczas jednego wyjazdu takich fotografii można nazbierać cały album, dlatego warto wiedzieć, gdzie w szczególności ograniczyć prędkość poniżej dopuszczalnej.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Została ona utworzona w celu prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym. CANARD, dzięki automatycznej rejestracji wykroczeń, ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

Prowadzeniem nadzoru nad ruchem drogowym i wykrywaniem naruszeń przepisów z nim związanych, w szczególności dotyczących przekroczeń dozwolonej prędkości przez kierowców zajmuje się Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. CANARD jest komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dzięki automatycznej rejestracji wykroczeń, ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

Przekroczenie dozwolonej prędkości na danym odcinku drogi może zostać zarejestrowane przez różnego typu urządzenia:

  • fotoradary, czyli stacjonarne urządzenia rejestrujące prędkość,
  • mobilne urządzenia rejestrujące prędkość instalowane w pojazdach,
  • urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, rejestrujące pojazdy i ich prędkość średnią, obliczoną na podstawie czasu potrzebnego na przejechanie kontrolowanego odcinka drogi.

Ponadto, w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, CANARD sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem innych przepisów ruchu drogowego, prowadząc także monitoring przejazdu na czerwonym świetle. Celem działania monitoringu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg krajowych, na których kierowcy nie stosują się do przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej.

Wykonane przez fotoradar zdjęcia oraz filmy ze skrzyżowań, na których zamontowane zostały kamery służące do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle, dzięki Centralnemu Systemowi Przetwarzania (CSP) oraz bezprzewodowej komunikacji, automatycznie trafiają do pracowników CANARD.

Przy pomocy CSP do CANARD trafiają informacje z urządzeń rejestrujących zawierające m.in. czas i miejsce popełnienia wykroczenia, zdjęcie pojazdu wraz z jego numerem rejestracyjnym, prędkość zarejestrowaną przez urządzenie oraz informacje o prędkości dopuszczalnej na tym odcinku drogi, a także zdjęcia ze skrzyżowań objętych monitoringiem przejazdu na czerwonym świetle. Po weryfikacji materiału dowodowego, pracownicy CANARD prowadzą dalsze czynności wyjaśniające w sprawie naruszenia przepisów ruchu drogowego. Wtedy do właściciela pojazdu, ustalonego dzięki automatycznej wymianie informacji z Centralną Ewidencją Pojazdów, kierowane jest wezwanie do wskazania kierującego pojazdem.

Oświadczenia

Właściciel pojazdu, w przypadku otrzymania tego rodzaju pisma, zobowiązany jest do udzielenia informacji odnośnie faktu przekroczenia przepisów ruchu drogowego, wypełniając jedno z trzech oświadczeń:

  • Oświadczenie nr 1: wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia,
  • Oświadczenie nr 2: wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który wskazuje komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie,
  • Oświadczenie nr 3: wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który nie wskazuje lub odmawia wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Następnie, zgodnie z treścią otrzymanego od właściciela pojazdu oświadczenia, CANARD podejmuje kolejne kroki, polegające na nałożeniu oraz przesłaniu mandatu, skierowaniu sprawy do sądu lub wysłaniu oświadczenia do osoby wskazanej przez właściciela pojazdu.

W Polsce jest obecnie ok 450 fotoradarów. Poglądowa mapa lokalizacji fotoradarów dostępna jest na stronie internetowej CANARD. Jak ustaliła redakcja Lwówecki.info zlokalizowany na drodze krajowej nr 94 w Brzeźniku fotoradar tylko w trzech kwartałach 2021 roku zarejestrował 835 wykroczeń. Natomiast oddalony zaledwie kilkanaście kilometrów od niego fotoradar zlokalizowany przy DK94 w Tomaszowie Bolesławieckim zarejestrował 957 wykroczeń.

Fotoradary rzadko zmieniają lokalizację, aczkolwiek niekiedy urządzenia są przenoszone. Ponadto oprócz fotoradarów stacjonarnych w naszym kraju przestrzeganie przepisów ruchu drogowego kontrolowane jest także za pomocą fotoradarów umieszczonych w pojazdach (policji, WITD) oraz poprzez kontrole prędkości wykonywane w terenie przez policjantów. Nie da się zatem przewidzieć, gdzie możemy spotkać się z kontrolą prędkości, dlatego tą warto przestrzegać wszędzie. Możemy jednak sprawdzić lokalizację fotoradarów, by mieć większą pewność na drodze i nie hamować ostro na widok „żółtego słupka”.

Mapa fotoradarów

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here