Wstępne wyniki matur nie zachwycają

4
1142

Prawie 14 procent mniej niż wynosi średnia wojewódzka zdobyli maturzyści z powiatu lwóweckiego. Zdający z sąsiednich powiatów wypadli znacznie lepiej. Aczkolwiek tragedii nie ma.

 

W województwie dolnośląskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło 17.055 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r. i zdecydowali się zdawać maturę obowiązkowo przystępowali do egzaminu w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Mieli oni również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2022 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Jak podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu na Dolnym Śląsku egzamin maturalny zdało 12.754 osób, tj. 74,8% ogółu zdających. Najlepiej poradzili sobie absolwenci liceów, spośród których aż 81,8% uzyskało wynik pozytywny. Z pośród absolwentów techników egzamin zdało zaledwie 63% absolwentów.

W naszym regionie najlepiej wypadają maturzyści z powiatu bolesławieckiego, którzy uzyskali średni wynik 82%, nieco gorzej poradzili sobie zdający w Jeleniej Górze, gdzie średnia zdawalność wyniosła 76%. Oczko niżej, bo 75% zdawalnością mogą poszczycić się maturzyści z powiatu złotoryjskiego. A 73% zdawalnością z powiatu lubańskiego.

W powiecie lwóweckim do wszystkich egzaminów wymaganych w maju 2022 roku przystąpiło 149 absolwentów. Z czego tylko 91 otrzymało świadectwo dojrzałości. To daje nam zdawalność na poziomie 61%.

Słabym pocieszeniem może być tu wynik maturzystów z powiatu karkonoskiego, gdzie na 90 zdających świadectwo dojrzałości odebrało zaledwie 47 absolwentów, co daje zdawalność na poziomie 52%.

W powiecie lwóweckim najlepiej tegorocznym maturzystom na poziomie podstawowym poszedł egzamin z języka polskiego. Nieco gorzej z języka angielskiego i słabo z matematyki. Bardzo słabe są też wyniki na poziomie rozszerzonym.

język polski poziom podstawowy

 • bolesławiecki – 98%
 • Jelenia Góra – 97%
 • karkonoski – 92%
 • lubański – 96%
 • lwówecki – 94%
 • złotoryjski – 92%

język angielski poziom podstawowy

 • bolesławiecki – 96%
 • Jelenia Góra – 95%
 • karkonoski – 94%
 • lubański – 95%
 • lwówecki – 90%
 • złotoryjski – 93%

matematyka poziom podstawowy

 • bolesławiecki – 84%
 • Jelenia Góra – 79%
 • karkonoski – 58%
 • lubański – 76%
 • lwówecki – 66%
 • złotoryjski – 84%

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 9 września 2022 r.

4 KOMENTARZE

  • No!! i to mi się podoba. Niegdyś LO Lwówek miało niezły poziom. Zrobili ZSOiZ, to wszystko klękło. Teraz znów LO zaczyna łapać poziom. A Rakowice jak tam? 😉

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here