Wsparcie rodzin zastępczych w czasie epidemii COVID-19 w Powiecie Lwóweckim

0
282

Powiatu Lwówecki w partnerstwie z Wojewodą Dolnośląskim i przy wsparciu organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zrealizował projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19”, dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym programu było wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią a także zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.

Łączna kwota dofinansowania dla Powiatu Lwóweckiego wynosiła 204 047,98zł

Za powyższą kwotę zostały zakupione komputery – laptopy wraz oprogramowaniem, sprzęt multimedialny, oprogramowanie komputerowe dla osób z niepełnosprawnością, a także środki ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynu dezynfekcyjnego.

Wszystkie podmioty pieczy zastępczej miały możliwość skorzystania z projektu.

-/ Powiat Lwówecki /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here