Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego

4
1146
Daniel Koko Starosta Lwówecki.

Po dwóch latach pandemii i sesjach on-line LVI (absolutoryjna) Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego odbyła się z powrotem w siedzibie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim. W czasie sesji debatowano nad Raportem o stanie Powiatu oraz udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego, jak również prezentowane było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 roku oraz głosowano za udzieleniem absolutorium.

 

Rada Powiatu, doceniając działania Zarządu Powiatu Lwóweckiego w 2021 roku udzieliła wotum zaufania Zarządowi (w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za udzieleniem wotum zaufania było 12 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu) oraz udzieliła absolutorium (w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, 3 radnych się wstrzymało od głosu, nikt nie był przeciw).

Starosta Daniel Koko:

W imieniu Zarządu Powiatu Lwóweckiego dziękuję radnym Powiatu Lwóweckiego oraz jego mieszkańcom za udzielenie zaufania, co do naszej pracy i zarządzania Powiatem w poprzednim 2021 roku. To był bardzo trudny rok nie tylko dla Powiatu Lwóweckiego, ale dla całego kraju i świata. Zderzyliśmy się z wieloma problemami i wielokrotnie musieliśmy podejmować trudne dla nas decyzje. Mimo wszystko udało się szczęśliwie zrealizować zaplanowane działania oraz podjąć działania inwestycyjne w służbie zdrowia, jak również kontynuować duże projekty w oświacie. Dziękuję za konstruktywne opinie czy uwagi płynące ze strony mieszkańców, które pomagają nam lepiej wykonywać naszą pracę na rzecz Powiatu Lwóweckiego.

Przed nami wszystkimi – Zarządem i Radą Powiatu pozostaje wciąż wiele wyzwań i trudnych decyzji do podjęcia. Najważniejsze ciągle pozostają takie tematy, jak poprawa dróg w powiecie, nakłady finansowe na służbę zdrowia czy szkolnictwo powiatowe. Czeka nas realizacja takich zadań jak budowa windy i dalszy ciąg prac termomodernizacyjnych w szpitalu w Gryfowie Śląskim, prace remontowe i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomiczno–Technicznych w Rakowicach Wielkich, prace remontowo-budowlane i zakup wyposażenia dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim oraz prace remontowe i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

Na zakończenie chciałbym podziękować również współpracownikom i pracownikom wszystkich naszych jednostek, którzy dzięki ich wielkiemu wysiłkowi znacząco wpływają na rozwój Powiatu Lwóweckiego i bez których nie moglibyśmy dzisiaj osiągnąć tak dużo. Gdyż wszystko, co robimy, robimy myślą o poprawie bytu naszych mieszkańców, jak i gości odwiedzających powiat lwówecki.”

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here