Wleń w liczbach za 2020 rok

0
1053

Ilu mieszkańców ubyło? Ilu mężczyzn zamieszkuje gminę, a ile kobiet? Ile zarejestrowano aktów urodzeń? Jakie imiona nadawano dzieciom? Ilu ślubów udzielono? Ile osób zmieniło nazwiska? I ile osób zmarło?

 

Prezentujemy podsumowanie 2020 roku w na podstawie danych z Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy Wleń.

Gmina Wleń – liczba mieszkańców

W ostatnim roku spadła liczba zamieszkujących gminę Wleń osób. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku w tej najmniejszej gminie powiatu lwóweckiego zamieszkiwało 2.063 kobiety i 2.023 mężczyzn. Na koniec ubiegłego roku mieszkańców w gminie Wleń było już tylko 4.030, w tym 2.045 kobiet i 1.985 mężczyzn.

Wleń – liczba mieszkańców

Zdecydowana większość mieszkańców gminy zamieszkuje w sołectwach. Samo miasto Wleń na koniec 2020 roku zamieszkiwało tylko 1.625 osób, w tym: 860 kobiet i 765 mężczyzn.

Wleń – liczba małżeństwo

W 2020 roku znacząco spadła liczba związków małżeńskich zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wleniu. Co ciekawe, Kierownik wleński USC nadal udziela bardzo dużo ślubów poza siedzibą urzędu.

W 2019 roku w USC we Wleniu zarejestrowano 43 małżeństwa, w tym 6 małżeństw zawartych w urzędzie, 13 związków zawartych w plenerze, poza urzędem, 21 ślubów konkordatowych i 3 małżeństwa zawarte poza granicami kraju.

Natomiast w 2020 roku wszystkich małżeństw zarejestrowanych w USC we Wleniu było 30, w tym 9 zawartych w tutejszym urzędzie, 11 zawartych poza siedzibą urzędu, w plenerze, 9 ślubów konkordatowych i jeden związek zawarty poza granicami kraju.

Rozwody we Wleniu

Niestety, część małżeństw kończy się rozwodem. W 2020 we Wleniu zarejestrowano 6 rozwodów, rok wcześniej tych odnotowano 18. Natomiast ani w 2019 roku ani w 2020 roku we Wleniu nie odnotowano separacji.

Narodziny dzieci

Miniony rok nie sprzyjał też narodzinom dzieci. Tych w 2020 roku odnotowano 5 i wszystkie one miały miejsce poza granicami kraju: w Szwajcarii, Belgii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W 2019 roku w USC we Wleniu odnotowano 8 urodzeń i wówczas także wszystkie były spoza granic naszego kraju: z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czech, Holandii.

Jakie imiona dla dzieci?

Wśród zarejestrowanych w 2020 roku aktów urodzeń dzieci było 3 chłopców o imionach: Theo, Milan, Nikodem i 2 dziewczynki o imionach: Julia i Lena.

Dla porównania rok wcześniej wśród urodzonych dzieci było 6 chłopców o imionach: Oscar, Maksymilian, Krystian, Leo, Antoni, Milan i 2 dziewczynki o imionach: Zuzanna oraz Sophie.

Zmiana imienia lub nazwiska

W 2019 roku do Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu wpłynęły 2 wnioski o zmianę imienia, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2020 roku natomiast odnotowano jeden wniosek o zmianę nazwiska, który również rozpatrzono pozytywnie.

Liczba zgonów we Wleniu

Jak na tak małą gminę, to w ostatnich latach odnotowywanych jest tutaj sporo zgonów. Tych w 2019 roku zarejestrowano 63, natomiast w 2020 roku zmarły 74 osoby.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here