Wkrótce remont ulicy Jana Pawła II

0
1391

Po latach starań już wkrótce rozpocznie się remont ulicy Jana Pawła II. Dla mieszkańców Wlenia jest to jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Od lat o remont tej ulicy zabiegał Radny Marek Dral.

 

Remont ulicy Jana Pawła II wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną to jeden z priorytetów we Wleniu. Liczne ubytki w nawierzchni, koleiny, dziury i nierówności w chodniku, do tego zardzewiałe słupy elektryczne i wieczne problemy z siecią kanalizacyjną znajdującą się pod jezdnią. To smutny obraz ulicy, która nosi imię Papieża Polaka. Od 2014 roku o podjęcie działań w celu remontu tej ulicy zabiegał radny Marek Dral, który wielokrotnie składał w tej sprawie wnioski do budżetu i interpelacje. W tych radny wskazywał na konieczność wykonania pilnego remontu nawierzchni ulicy i chodników wraz z infrastrukturą wod- kan, koniecznością wybudowania przy tej okazji sieci kanalizacji deszczowej oraz wymianą sieci elektrycznej, oświetleniowej, bo jak wskazywał, w wielu miejscach na tej ulicy brakuje punktów świetlnych.

– Bardzo się cieszę, że po wielu latach starań i zabiegów zbliżamy się do upragnionego celu. Co warto podkreślić, to oprócz nowej nawierzchni drogi będą także nowe chodniki oraz wymienione zostanie to, czego na co dzień nie widać, a co jest równie ważne, czyli cała sieć wodno- kanalizacyjna. Powstanie także sieć kanalizacji deszczowej oraz tak zwany tunel technologiczny. – mówi wleński radny Marek Dral.

 

W dokumentacji projektowej tego czytamy, iż w zakres projektowanych robót budowlanych wchodzi przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni, zjazdów, placów i chodników. Nowa konstrukcja jezdni ma być bitumiczna, na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie stabilizacji cementowej jako wzmocnienie podłoża gruntowego. Zjazdy, place oraz chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnia się powierzchniowo poprzez nadanie im właściwych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe i roztopowe powierzchniowo spłyną do ścieków przykrawężnikowych, którymi skierowane zostaną do zaprojektowanych studzienek ściekowych z odprowadzaniem do lokalnej kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg samodzielnego opracowania. Zadanie obejmuje również remont istniejącego oświetlenia poprzez wymianę latarni wraz z oprawami.

– Najbliższe miesiące dla mieszkańców wiązać się będą ze sporymi utrudnieniami. Z pewnością pojawią się problemy z dojazdem samochodem do domów, czasowo wyłączone z użytkowania będą także parkingi. Przewidując to, od wielu miesięcy zabiegam u burmistrza o utworzenie w pobliżu bloków alternatywnego miejsca do parkowania aut. To mogłoby powstać po stronie ulicy Ogrodowej, przy skrzyżowaniu z ul. Wąską. Z ostatniej obietnicy burmistrza wynika, iż tuż po wejściu na plac budowy ulicy Jana Pawła II wykonawcy, dostosuje on to właśnie miejsce na potrzeby parkowania aut. – dodaje radny Dral.

Łączny koszt przebudowy wraz z ulicą Górską wniesie 7.992.314,14 złotych brutto. Prace wykona Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubańskiej w Nowogrodźcu, a partnerem jest firma Drogowo Budowlana BRUK-BUD Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch s.c. z Lwówka Śląskiego.

-/autor: Andrzej Jaśkiewicz, wleninfo.pl/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here