Wiemy, kiedy ruszą prace związane z przebudową DW297 Lwówek Śl. – Pasiecznik

11
5152

W ostatnich dniach maja Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu podpisała umowę z wykonawcą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297 Lwówek Śląski – Pasiecznik. Kiedy zaczną się utrudnienia?

 

DW297

Droga wojewódzka 297 zaczyna się w Pasieczniku, gdzie styka się z drogą krajową nr 30 i wiedzie przez teren gminy Lubomierz: Wojciechów, Golejów Pławną Dolną a następnie teren gminy Lwówek Śląski: Mojesz, Lwówek Śląski, Brunów, Żerkowice, Włodzice Wielkie i dalej w kierunku Bolesławca. To jedna z ważniejszych dróg dla mieszkańców powiatu lwóweckiego, ich codziennego funkcjonowania, ale także możliwości rozwoju regionu.

Fatalny stan techniczny drogi wojewódzkiej

Niestety, stan drogi wojewódzkiej 297 na odcinku od Pasiecznika do Lwówka Śląskiego spędza sen z powiek kierowcom, którzy są zmuszeni do codziennego z niej korzystania. Droga ta jest w opłakanym stanie technicznym. Liczne dziury, muldy, zapadający się asfalt, do tego łaty, brak utwardzonych poboczy, nie wspominając już o chodnikach na wioskach sprawia, iż poruszanie się tą drogą nie tylko nie należy do przyjemnych i komfortowych ale również bezpiecznych. Nawet drogowcy mówią, że droga nie powinna być dopuszczona do ruchu.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Lwówek Śląski – Bolesławiec.

Jesienią roku 2018 oddano do użytku zmodernizowaną drogę wojewódzką nr 297 na odcinku od Bolesławca do Lwówka Śląskiego. Wówczas przebudowa 16 kilometrowego odcinka kosztowała nieco ponad 32 miliony zł. Po przebudowie poprawił się komfort jazdy, ale władze nie założyły budowy dodatkowych pasów, np. przy podjazdach pod wzniesienia, przez dziś na tej drodze jest wąsko, w wielu miejscach brak możliwości wyprzedzenia samochodów ciężarowych i występują liczne ograniczenia prędkości.

Taki dojazd nie zachęca inwestorów do spoglądania w kierunku stolicy naszego powiatu. Światełkiem w tunelu miała być modernizacja tej drogi od strony krajówki. Początkowo rozważano wariant wprowadzający obejście drogowe Pławnej i Golejowa, ale z uwagi na koszty szybko od niego odstąpiono. Wybrano pierwszy wariant, który zakłada przebudowę drogi po istniejącym śladzie.

Prace projektowe rozpoczęły się wiosną 2019 roku. Natomiast jesienią 2023 roku DSDiK ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy DW297.

Co obejmuje przebudowa drogi wojewódzkiej 297?

Zgodnie z założeniami w wyniku realizacji przedsięwzięcia ma nastąpić m.in. poprawa komfortu jazdy, skrócenie czasu podróży wskutek poprawy stanu technicznego drogi, oszczędność paliwa na skutek poprawy stanu technicznego jezdni, poprawa bezpieczeństwa poprzez korektę geometrii drogi, poprawę widoczności i wykonanie ciągów pieszych oraz rowerowych, a także wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także ograniczenie hałasu i emisji spalin wskutek poprawy stanu technicznego drogi.

Zadaniem wykonawcy będzie wykonać kompletną dokumentację w tym Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich robót objętych przedmiotem zamówienia.

W zakresie prac jest m.in. budowa, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, budowa i przebudowa zatok autobusowych i miejsc postojowych, budowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami wodnymi, budowa / rozbudowa / przebudowa / remont obiektów inżynierskich takich jak mosty, przepusty i ściany oporowe.

W zakres inwestycji wchodzi także budowa / przebudowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa i budowa ciągów pieszych wraz z połączeniem ich z istniejącymi odcinkami. Rozbudowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych. Budowa oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych z oprawami LED wraz z przyłączeniem do sieci. Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatora. Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej.

Jak wskazuje DSDiK przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie jezdni o podstawowej szerokości 7 m lub 6,2 m w zależności od ograniczeń terenowych. Na łukach jezdnie należy poszerzyć o wartości obliczone zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przy podjazdach (od km ok. 103+360 do km ok. 105+320) przewidziano wykonanie dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów powolnych.

Przy alei Wojska Polskiego wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać zatoki postojowe dla samochodów osobowych usytuowane równolegle do krawędzi jezdni a także zaprojektować i wykonać miejsca postojowe w okolicy kościoła w Wojciechowie.

Powstaną również sygnalizacje świetlne.

Ile będzie kosztować przebudowa drogi wojewódzkiej 297?

Do ogłoszonego przez DSDiK we Wrocławiu przetargu przystąpiły cztery firmy. Najniższa z ofert opiewała na kwotę 205.747.533,02 zł, a najwyższa na 264.517.650,00 zł. Ostatecznie po analizie wybrana została najtańsza z ofert złożona przez POLBUD – POMORZE sp. z o.o.

Kiedy ruszy przebudowa drogi Lwówek Śląski – Pasiecznik?

W odpowiedzi na pytania redakcji Lwówecki.info Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wskazuje, że umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90+300 do km 110+550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik)” została podpisana umowa w dniu 28.05.2024 r.

– „Zgodnie z Warunkami Kontraktu inwestycja wykonywana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a termin jej realizacji został ustalony na 48 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 28.05.2028 r.” – informuje DSDiK we Wrocławiu.

Kiedy pojawią się utrudnienia w ruchu?

Jak na razie nie należy się spodziewać utrudnień w ruchu spowodowanych pracami związanymi z przebudową drogi. Te powinny pojawić się za około PÓŁTORA ROKU.

– „Obecnie wyłoniony Wykonawca ma 18 miesięcy na zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót. Powyższe oznacza, że pierwsze roboty mogą rozpocząć się jesienią 2025 r.” – informuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, która zaznacza, iż na obecnym etapie trudno także jest wskazać miejsce rozpoczęcia robót, czy prace będą prowadzone od Lwówka Śląskiego czy od Pasiecznika. Ma to być wiadomo dopiero po opracowaniu harmonogramu robót, na który istotny wpływ będzie miało wiele czynników, a w szczególności przyjęte rozwiązania projektowe.

Droga może być całkowicie zamknięta!

Inwestor przyznaje, iż nie wyklucza, że w trakcie prowadzonych robót kolejne odcinki drogi wojewódzkiej 297 mogą być całkowicie zamykane dla ruchu.

– „Zamawiający na etapie przetargu nie zakładał robót przy całkowitym zamknięciu drogi. Niemniej jednak nie wyklucza się konieczności zamknięcia odcinkami drogi podczas robót, które będą to wymuszały.” – przyznają drogowcy.

11 KOMENTARZE

  1. Tylko w Polsce taki b…el.Tragedia. Dobrze,że redakcja pilnuje bo nikt by nie wiedział. A były -na szczęście- marszałek w spotach w radiu przekonywał, że już pracę ruszają.

  2. Ścieżka rowerowa na całym odcinku drogi żeby nie było tak jak z drogą do Bolesławca rowerem nie pojedziesz bo ruch duży kierowcy nie zwalniają a droga kręta i wąska.

  3. A gdzie ten mądrala co biecywał że już za chwilę a praktycznie zaraz bedzie droga robiona drzewa beda wycinac itd . Najlepsze to to że ja modłem ten przetarg wygrać oferując 1 zł i to by była najniższa oferta . Takie idiotyczne przepisy są że bybiera sie cene a nie dba się o jakość . To co teraz ? wygląda że zaraz drogowcy znowu będą łatać kamieniami z asfaltem ten odcinek drogi bo prace dopiero za 1,5 roku . Jak znam życie to droga bedzie zrobiona w 2030 r

  4. Przecież projekty i uzgodnienia z mieszkańcami już były, więc po co po raz kolejny robić to samo? Oni jakj zwykle mają czas na wszystko…A dziury jak były tak dalej są.. Niech ich …strzeli

  5. Brawa dla premiera!!! W końcu wychodzimy z tego czarnogrodu, jeszcze sporo pracy przed nami ale już widać pierwsze efekty… Oby tak dalej a może nastawienie reszty społeczeństwa się znormalizuje i przejrzą na oczy i zobaczą że pis nie dbał o zwykłego obywatela…..

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here