Wielogodzinne korki na granicy i apel Straży Granicznej

0
976

Od 15 marca na Dolnym Śląsku i w lubuskiem będzie można przekroczyć granicę tylko w wyznaczonych miejscach.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną z dnia 13 marca 2020 roku informujemy, że w zasięgu terytorialnym Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zostało wyznaczonych 8 miejsc, w których można przekraczać granicę państwową.

Na terenie województwa lubuskiego 5 miejsca – Kostrzyn nad Odrą, Olszyna, Słubice i Świecko, Gubin, a na terenie województwa dolnośląskiego – Jędrzychowice, Zgorzelec, Jakuszyce, Kudowa Słone.

Kostryzn nad Odrą, Słubice, Gubin i Zgorzelec to przejścia, w których granice można przekroczyć pieszo.

Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać będą mogli wyłącznie:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy;
  • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Obywatele Polski, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy obywatel naszego kraju zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Wyjątkiem są osoby, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Te osoby nie będą kierowane na kwarantannę.

 

W poniedziałkowy poranek na przekroczenie granicy trzeba oczekiwać po kilka godzin.

Czas oczekiwania na przekroczenie granicy na niektórych przejściach drogowych na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli wynosi teraz średnio 3 godziny. Prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z innych przejść, w których ruch odbywa się na bieżąco.

Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy (stan na godz. 06.00):

z Niemcami:
Jędrzychowice – 5 godzin
Świecko – 4 godziny
Olszyna – 4 godziny

 

-/ NOSG /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here