Więcej czasu na złożenie CIT

0
259

Z powodu wprowadzenia w kraju stanu epidemii Minister Finansów wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom w celu złagodzenia skutków finansowo-podatkowych trwania takiego stanu. W związku z powyższym wprowadzane są różnego rodzaju ulgi i zwolnienia z wypełniania niektórych obowiązków podatkowych.

Jednym z takich działań jest przesunięcie terminu do złożenia zeznań podatkowych i zapłaty podatku.

Rozporządzeniem z dnia 27 marca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku
Został wydłużony termin do:

• złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie:

– od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – do dnia 31 lipca 2020 r.
– od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. dla pozostałych podatników – do dnia 31 maja 2020 r

• wpłaty należnego podatku wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane 27 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 542 (Dz. U. z 2020 r. poz. 542).

Więcej na stronie podatki.gov.pl.

 

-/ US Lwówek Śląski, KAS /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here