W ZSE-T w Rakowicach Wielkich możesz zdobyć prawo jazdy B, T, C+E

0
801

Dyrekcja i nauczyciele ZSE-T w Rakowicach Wielkich dbają o jak najwyższy poziom kształcenia młodzieży na wszystkich kierunkach. Szczególną wagę przywiązują jednak do kształcenia przyszłych kierowców, bo po uzyskaniu prawa jazdy staną się oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Muszą, zatem nie tylko dobrze znać przepisy, ale także bezpiecznie i odpowiedzialnie poruszać się po drogach.

Naukę jazdy w ramach szkolnych zajęć mają głównie ci uczniowie, którzy w programie nauczania mają przepisy ruchu drogowego.

Kierownik szkolenia praktycznego wyjaśnia, iż chętnych do zdobycia prawa jazdy w szkole nie brakuje. – Dwudziestu, trzydziestu uczniów rocznie ubiega się o prawo jazdy – mówi inż. Jakub Kuśnierczyk, który podkreśla, iż młodzież za kursy nie płaci. Po stronie kursantów są tylko koszty badań lekarskich i opłaty urzędowe. – Kursy odbywają się w ramach zajęć wpisanych do podstawy programowej.

Prawo jazdy kategorii „B” dedykowane jest dla uczniów klas o profilach mechanicznych, samochodowych i rolniczych takich jak: technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki oraz mechanik samochodowy. W ramach lekcji uczniowie mają 30 godzin teorii po skończeniu, której przeprowadzany jest egzamin teoretyczny wewnętrzny i przystępują do nauki jazdy samochodem. Nauka przepisów i jazdy odbywa się w szkole, ale egzaminy są już państwowe, czyli nie ma tu żadnej taryfy ulgowej. Uczniowie zdają w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w oddziale w Bolesławcu

Pod koniec ubiegłego roku szkoła w Rakowicach Wielkich wzbogaciła się o dwa nowe pojazdy – Toyotę Yaris oraz ciągnik rolniczy Ursus C-360. Stało się to w dużej mierze dzięki dyrekcji ZSE-T oraz nauczycielom, którzy angażują się w pisanie projektów i pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale także znakomitej współpracy i wsparciu władz Powiatu Lwóweckiego. Wartość tego projektu wyniosła ponad 2 miliony złotych.

Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Nr projektu RPDS.10.04.01-02-0014/18. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dzięki pozyskaniu nowego samochodu mamy w tej chwili dwa samochody do nauki jazdy do kategorii „B”. – przyznaje nie kryjąc zadowolenia Pan Mirosław Listwan nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSE-T w Rakowicach Wielkich.

Nowa Toyota Yaris wyposażona jest w wiele nowoczesnych systemów wspomagających kierowcę. – Wyposażenie tego samochodu pozwala nam prowadzić szkolenie przedmiotowe. Młodzież uczy się nie tylko nauki jazdy, ale także poznaje obsługę tych wszystkich systemów, które auto posiada. – zaznacza Wicedyrektor Pan Marek Łukasik.

Pojazd wyposażony jest m.in. systemy do odczytywania znaków drogowych, rozpoznawania pasów ruchu, kontroli prędkości minimalnej i maksymalnej, czy awaryjnego hamowania przed przeszkodą – Wszystko to jest i działa i jest stale włączone podczas nauki jazdy – wyjaśnia inż. Jakub Kuśnierczyk, który tłumaczy, iż pozwala to uczniom już na etapie szkolenia zaznajomić z nowoczesnymi technologiami.

Oprócz kategorii „B” realizujemy także szkolenie kategorii „T” ciągnikiem rolniczym, gdzie też pozyskaliśmy nowy ciągnik. – tłumaczy Pan Mirosław Listwan..

Wieloletnie doświadczenie instruktorów nauki jazdy uczących młodzież w Rakowicach Wielkich przekłada się, na jakość szkolenia i na wyniki uczniów podczas egzaminów. Zdecydowana większość uczniów zdaje kurs przy pierwszym podejściu. Jak wynika z doświadczenia instruktorów największą przeszkodą w zdaniu egzaminu za pierwszym razem nie jest brak wiedzy, czy umiejętności a stres.

Prawo jazdy kategorii „B” oraz prawo jazdy kategorii „T”, a teraz w ramach projektu także prawo jazdy kategorii „C” + „E”.

Pierwsza grupa młodzieży już rozpoczęła szkolenie. Dzięki pozyskanym przez szkołę środkom unijnym kurs dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych jest bezpłatny. Zdobyte w ramach kursu dodatkowe uprawnienia dają młodzieży wielką szansę na zdobicie dobrej pracy tak na rynku krajowym, jak i europejskim.

Myśląc o przyszłości, o wyborze szkoły warto poważnie rozważyć ofertę edukacyjną ZSE-T w Rakowicach Wielkich. Z jej szczegółami można zapoznać się na stronie szkoły, lub bezpośrednio w placówce.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here