W Gryfowie Śląskim trwa inwentaryzacja źródeł ciepła

0
532

Na terenie Gminy Gryfów Śląski jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków / lokali mieszkalnych / lokali użytkowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

 

Obowiązek wykonania inwentaryzacji nałożył na gminy Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Badanie ankietowe pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczyni się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie naszej Gminy, a także do pozyskania niezbędnych danych w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji tzw. „kopciuchów”. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Mieszkańcy będą mogli wypełnić ankietę w dogodnej dla siebie formie:

formie papierowej,
ankieta online – Kliknij i uzupełnij ankietę
formie elektronicznej pobierając: Ankieta do pobrania

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 30 maja 2021 r. na jeden ze wskazanych sposobów:

  • do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski (skrzynka podawcza) ul. Rynek 1;
  • e-mailem na adres: [email protected];
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 75/ 78 11 267

Brak informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę!

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here