W co zainwestuje Gryfów Śląski?

1
1074
zdjęcie poglądowe

Inwestycje w infrastrukturę drogową oraz przebudowę kanalizacji sanitarnych i wymianę sieci wodociągowych zdominowały plany przyszłorocznego budżetu Gminy Gryfów Śląskim.

 

W połowie listopada Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przedstawił radnym projekt budżetu na 2021 rok. W projekcie tym na inwestycje zapisano 3.073.854,31 złotych. Gro środków z tego planu została przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę drogową oraz przebudowę kanalizacji sanitarnych i wymianę sieci wodociągowych.

 

Gmina Gryfów Śląski – plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Ubocze – dokumentacja projektowa – 15.000
Modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim – (kosztorys inwestorski) – 40.000
Prace modernizacyjno- remontowe chodnika przy ulicy Lwowskiej w Gryfowie Śląskim – 30.000
Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 101/5 dr, nr 100 dr – dł 142 m – 25.000

Przebudowa drogi gminnej w Gryfowie Śląskim – ulica Partyzantów dz.nr 588 dr – 10.000
Przebudowa drogi gminnej w Młyńsku dz. nr 366 dr – 100.000
Przebudowa drogi gminnej w Uboczu – 80.000
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim, dz. 223 dr – 823.918

Wykup gruntu pod drogi publiczne – 30.000
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz.nr 682dr, 728 dr – 258.000
Zakup i montaż przystanku autobusowego – 10.000
Wykup gruntu w miejscowości Ubocze – 30.000

Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji audio-wideo do sesji on-line – 10.000
Wykonanie ekspertyzy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Ratusza wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim – 10.000
udowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie – 50.000

Zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego – Etap I – 140.000
Oczyszczenie zbiornika wodnego (stawu) w Uboczu – 40.000
Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim – 242.000
Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim, dz. 223 dr – 770.000

Przełączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego – 50.000
Uzbrojenie terenów gminy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – Osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim – 100.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 50.000

Zakup traktora ogrodowego w sołectwie Młyńsko – środki w ramach funduszu sołeckiego – 14.000
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski – 60.000
Zakup urządzeń na plac zabaw w Wolbromowie – środki w ramach funduszu sołeckiego – 11 611,12
Budowa altany biesiadnej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego – 20 000,00

Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim (pomieszczenia kuchenne i sanitarne) – środki w ramach funduszu sołeckiego – 18 526,03
Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rząsinach (pomieszczenia kuchenne) – środki w ramach funduszu sołeckiego – 22 401,37
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Wieży – środki w ramach funduszu sołeckiego – 13 397,79.

1 KOMENTARZ

  1. Zgadnijmy kto zlozy jedyna sluszna oferte na monitoring :))? Firma pana B. . 🙂
    Lipowa w projekcie chyba trzeci rok z rzedu.
    W budzecie nie ma nic o zakupie wozu strazackiego za 800 tysiecy dla OSP z dwudziestoma wyjazdami w roku … dlaczego? Az dziwne 🙂

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here