Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył 500 tys. zł kary na zgorzelecką spółkę Tani Opał

0
131

Jak ustalił Urząd Komunikacji Elektronicznej, Tani Opał sp. z o.o. wykonał w 2017 roku ponad 2 miliony połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym do abonentów, którzy wcześniej nie wyrazili na to wymaganej prawem zgody. Zgorzelecka spółka na odwołanie od decyzji UKE ma dwa tygodnie.

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, że trakcie postępowania ustalono, iż spółka Tani Opał od 1 stycznia 2017 r. do 16 października 2017 r. wykonała 2 180 360 połączeń o charakterze marketingowym, z naruszeniem przepisów Prawa Telekomunikacyjnego. Spółka przedstawiała informacje o swojej działalności oraz ofercie sprzedaży opału.

Spółka naruszyła art 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, który służy ochronie abonentów i użytkowników końcowych przed niezamówionymi komunikatami, w tym połączeniami telefonicznymi. Przepis ten zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Tani Opał nie wykazał, aby posiadał uprzednie zgody udzielone przez adresatów swoich przekazów handlowych na otrzymywanie połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym – informuje w oficjalnym komunikacie UKE.

Według oceny prezesa urzędu, bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń było obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony praw dużej liczby abonentów i użytkowników końcowych w relacji z profesjonalnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. W związku z powyższym prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podjął decyzję o ukaraniu Tani Opał sp. z o.o. i wyznaczył kwotę w wysokości 500 tys. złotych. Pod uwagę wzięty został natomiast fakt, że zgorzelecka spółka wcześniej nie była karana przez prezesa UKE, co miało wpływ na obniżenie kary. Decyzja nie jest prawomocna, a spółka Tani Opał ma dwa tygodnie na odwołanie od niej.

 

 

-/eLuban.pl / Prokuratura Jel. Góra /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here