UMWD: Startują dwa nowe konkursy

0
375

Pierwszy z ogłoszonych dziś konkursów dla organizacji pozarządowych dotyczy utworzenia i prowadzenia 8 Centrów Aktywności Obywatelskiej w skali całego regionu. W tym roku zwiększono kwotę przeznaczoną na konkurs z dotychczasowych 190 000 zł do 340 000 zł.

Głównym celem Centrów będzie aktywizacja społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku i wzmacnianie postaw obywatelskich w zakresie: prowadzenia międzypokoleniowych działań integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych, działań informacyjnych przygotowujących mieszkańców do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, wzmacniania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej oraz wspierania wolontariuszy i postaw wolontariackich.

– W tym roku dofinansowanych zostanie 8 Centrów. Każde z nich powinno obejmować swoim działaniem co najmniej 2 powiaty. Zadania będzie można realizować od 14 kwietnia do końca grudnia bieżącego roku – informuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

W poprzednim roku odbył się pilotaż konkursu – utworzono i prowadzono 7 Centrów Aktywności Obywatelskiej, których głównym celem było wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój potencjału dolnośląskich organizacji pozarządowych na terenie Województwa Dolnośląskiego, m.in. w zakresie: prowadzenia działań integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych, spotkań, konsultacji społecznych, forów, szkoleń, działań informacyjnych przygotowujących mieszkańców do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, wspierania wolontariuszy i postaw wolontariackich oraz doradztwa dla organizacji pozarządowych.Drugi z ogłoszonych dziś konkursów dotyczy realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W tegorocznej edycji wspierane będą działania, których celem jest wzmocnienie młodzieży w radzeniu sobie z współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi i w sytuacjach kryzysowych.

– Tegoroczny budżet na wsparcie działań na rzecz rozwoju obywatelskiego wynosi 240 000 zł. Kwota wsparcia pojedynczego projektu wyniesie od 20 000 zł do 30 000 zł – wyjaśnia Marcin Krzyżanowski.

W tegorocznej edycji głównym beneficjentem będzie dolnośląska młodzież. W ramach konkursu przewiduje się wsparcie realizacji następujących zadań:
• prowadzenie działań integracyjnych dla młodzieży, szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym;
• prowadzenie dla młodzieży spotkań, zajęć edukacyjnych, spotkań dyskusyjnych, konsultacji społecznych, forów, zajęć plenerowych;
• prowadzenie dla młodzieży warsztatów i szkoleń podnoszących poziom wiedzy obywatelskiej oraz kompetencji społecznych;
• prowadzenie dla młodzieży działań świadczących specjalistyczną pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Oferty będzie można składać w okresie od 17 lutego od 11 marca, a bezpośrednio potem nastąpi weryfikacja ofert i rozstrzygnięcie konkursu. Zadania będzie można realizować od 14 kwietnia do końca roku.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here