Uczniowie ZSE-T odbyli staż w Grecji

0
165

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej odbyli 2 tygodniowy staż zawodowy w Grecji. Placówka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Liga mistrzów – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Erasmus+, Mobilność zagraniczna, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Łącznie do Grecji wyjechało na praktykę 50 stażystów kształcących się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarz. Miejsca pracy zagwarantował partner grecki Kika Mobility Training Center, który współpracuje z wieloma firmami na terenie Grecji. Każda grupa zawodowa przebywała za granicą z opiekunem, nauczycielem przedmiotów zawodowych, który przy wsparciu ze strony partnera greckiego dbał o pełną realizację programu i opiekował się uczestnikami.

Staż zagraniczny to możliwość podniesienia i nabycia praktycznych umiejętności zawodowych ale również możliwość podniesienia kompetencji językowych uczniów. Jeszcze przed wyjazdem młodzież wzięła udział w przygotowaniach, które miały na celu przypomnieć teorię z zakresu wiedzy zawodowej oraz wzmocnić ich znajomość języka angielskiego. Podczas praktyki uczniowie komunikowali się ze współpracownikami w języku angielskim, zatem codziennie musieli wykazywać się znajomością pojęć branżowych. Podczas stażu każda z grup realizowała program, który był dostosowany do potrzeb praktykantów. Wartością dodaną stażu jest nawiązywanie kontaktów branżowych. Uczniowie uzyskali wyróżnienie i zostali zaproszeni do współpracy w kolejnych latach. Kilku uczniów biorących udział w projekcie, jeszcze przed ukończeniem stażu otrzymało ofertę pracy.

Poza praktykami uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe oraz poznawali kulturę, tradycje i historię Grecji. Realizowany był bogaty program kulturowy tj. wycieczka do Aten, zwiedzanie miasta Delfy, stanowisk archeologicznych w Mykenach oraz teatru greckiego w Epidauros. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę Grecji również poprzez zorganizowany przez organizację przyjmującą Wieczór Grecki oraz zajęcia z języka greckiego.

Na koniec stażu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty o odbytym stażu potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe w czasie stażu. Bogate doświadczenie i potwierdzenie zdobytych umiejętności i kompetencji jest gwarancją na zyskanie ofert pracy w wielu nowoczesnych firmach, obiektach hotelowych czy zakładach gastronomicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem www.facebook.com/Liga-mistrzów-praktyki-zawodowe-w-Grecji

zobacz także: ZSE-T Rakowice: Z pasją i sukcesami uczą języków obcych

-/ ZSE-T Rakowice /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here