Twoje dziecko otrzymało laptop? Musisz złożyć nowe dokumenty

3
655
KPRM

Na portalach aukcyjnych nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży laptopów, które dzieci otrzymały w ramach rządowych programów. Teraz każdy rodzic musi złożyć oświadczenie, a Gmina może zażądać okazania sprzętu.

 

 

Burmistrz Lubomierza przypomina, iż zgodnie z zawartą w 2022 roku umową darowizny z osobami uprawnionymi do otrzymania laptopa wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Lubomierz, a rodzicem/ opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu.

W tym celu opracowana została specjalna procedura monitorowania trwałości projektu. Ta przewiduje:

1. Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Lubomierz sprzętu komputerowego uprawnionym wnioskodawcom tj. członkom rodziny w linii prostej, osoby zatrudnionej w zlikwidowanych PGR na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego.

 

 

2. Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstwa Rolnych, którzy nie otrzymali tożsamego wsparcia z innych działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID-19.

3. Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego odpowiedniego oświadczenia (zgodnie z formularzem – załącznik nr 7 lub nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego) wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

4. Przekazanie sprzętu jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny(zawartej pomiędzy Gminą Lubomierz a obdarowanym) sprzętu komputerowego wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym sprzętu komputerowego.

5. Przekazany sprzęt staje się własnością wnioskodawcy, jednakże wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Umowie darowizny dla rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność.

6. Wnioskodawca jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

7. Obowiązkiem wnioskodawcy- obdarowanego jest składanie do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz raz w roku oświadczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

8. Gmina Lubomierz ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia, m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną, przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz.

 

 

Oświadczenie należy złożyć dla każdego dziecka osobno. W oświadczeniach tych wskazuje się, iż otrzymany sprzęt utrzymywany jest w należytym stanie technicznym oraz użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto należy wskazać, że sprzęt komputerowy nie został sprzedany, oddany w użyczenie ani przekazany do używania osobom trzecim.

Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz w terminie od 1 do 29 grudnia 2023 roku.

3 KOMENTARZE

  1. Które to już pokolenie po upadku PGR, a oni dalej coś dostają….przestańcie rozdawać nasze pieniądze!! Czasy są takie, że jak ktoś chce pracować to będzie pracował i znajdzie sobie pracę.

  2. Nauczyciele też dostali nie protestujesz? Pracują przecież, nie każdy może pracować .Są tacy co muszą opiekować się niepełnosprawnymi. Wstydu nie masz aby dzieciom żałować.Jak w sejmie dawali tablety zamiast dzieciom to gdzie byłeś?

    • Ani nauczycielom, ani górnikom, ani posłom ani nikomu nic nie powinno się dawać. Czego nie rozumiesz? Masz ciężką sytuację, nie możesz pracować? To nie licz na to, że coś dostaniesz, tylko idź do MOPS, to jest instytucja, która ma pomagać w takich sytuacjach, a nie nie że kaźdemu czy potrzebuje czy nie dają.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here