To prawdopodobnie najmniej aktywni radni. WIDEO

9
1651

Przeglądając złożone przez 15 radnych tej kadencji interpelacje dostrzec można, iż ich aktywność jest znikoma. Czy powinno się obniżyć im diety, czy rozliczyć przy wyborach?

 

 

Konsekwencje dla radnych

W ostatnich tygodniach sporo mówi się, iż ustawy samorządowe powinny zostać uzupełnione o możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności radnych, którzy nie wywiązują się z obowiązku utrzymywania więzi z mieszkańcami. Tak uważa m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, który w tej sprawie wystąpił z pismem do senatu. Watchdog sugeruje ograniczanie w takim przypadku diety radnego.

Obowiązki radnego

Kluczowym obowiązkiem radnego jest kierowanie dobrem wspólnoty samorządowej i utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami. Do powinności radnych należy również przyjmowanie i przekazywanie dalej postulatów lokalnej społeczności. Te radni składają w formie zapytań i interpelacji. Jak czytamy w ustawie o samorządzie gminnym: „Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.

Analiza przepisów ustaw samorządowych i ich sądowej wykładni doprowadziła mnie do przekonania, że wskazana jest interwencja ustawodawcy w celu dookreślenia regulacji dotyczących wskazanego wyżej obowiązku. Ustawy samorządowe nie precyzują, bowiem w najmniejszym stopniu form i zasad realizacji przez radnych obowiązku utrzymywania więzi z mieszkańcami i ich organizacjami, a także jakichkolwiek form odpowiedzialności radnych za nierealizowanie tego obowiązku” – pisze do senatorów Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

 

Aktywność radnych gminy Mirsk

Ostatnio jeden z mieszkańców gminy Mirsk, który chcąc sprawdzić, jak pracuje jego radny oraz jak aktywni są pozostali radni mocno się zdziwił. To na jego prośbę postanowiliśmy pokazać, aktywność mirskich radnych – składane przez nich w tej kadencji interpelacje i zapytania. Tu warto przypomnieć, iż od wyboru ich i zaprzysiężenia minęło już cztery lata. Do niedawna oznaczało to koniec kadencji, jednak tę początkowo wydłużono do 5 lat, a ostatnio prezydent podpisał ustawę o dodatkowym jej przedłużeniu do 30 kwietnia 2024 roku.

Ile zapytań i interpelacji złożyli radni?

Cztery lata, jakie upłynęły to czas, w którym radni mieli wiele możliwości wykazania się – spotkań z mieszkańcami, zbierania ich postulatów, spostrzeżeń, wniosków, co każdemu z radych dawało możliwość składania podczas odbytych już 48 sesji stosownych interpelacji i zapytań. Te zgodnie z zapisami ustawy winny znajdować się na stronach internetowych urzędów i tak też jest w Mirsku. Jednak w tej gminie przebrnięcie przez wszystkie te dokumenty nie powinna zająć wyborcom więcej czasu, niż poranna kawa.

Urząd ma obowiązek publikowania interpelacji i zapytań

Na urzędowych stronach gminy Mirsk interpelacje i zapytania radnych znaleźć możemy w dwóch lokalizacjach. Jedna to strona główna mirsk.pl, gdzie w zakładce „Administracja” należy wybrać „Interpelacje i zapytania radnych”. Druga możliwość, to strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk – bip.mirsk.pl, gdzie również umieszczono zakładkę „Interpelacje i zapytania radnych”.

 

 

Na stronach BIP mirskiego urzędu znajdujemy zaledwie cztery interpelacje (!). Wszystkie złożone zostały w 2019 roku. Autorem dwóch pierwszych jest radny Paweł Tylus, a dwóch kolejnych radny Bartosz Baszak.

  1. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27.02.2019 r. w sprawie katastrofy budowlanej.
  2. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27.02.2019 r. w sprawie inwestycji w strefie ekonomicznej.
  3. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 08.03.2019 r. w sprawie planowanych przedsięwzięć z zakresu kultury po zakończeniu prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych w Klubie Profilaktyczno-Integracyjnym oraz sali widowiskowej w Mirsku.
  4. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej pod adresem ul. Spacerowa 1, 59-630 Mirsk, budynek po dawnej szkole podstawowej, działka nr 136 obręb Mirsk 3.

Na stronie głównej mirskiego urzędu takich interpelacji jest dwa razy więcej. W 2019 roku radni – w gminie Mirsk jest ich łącznie 15 – złożyli w sumie 5 interpelacji a w 2020 roku kolejne trzy interpelacje. Według stanu publikacji na dzień 27 listopada 2022 roku.

Pierwsze cztery opublikowane na stronie głównej urzędu interpelacje powielają się z tymi na stronach BIP. Następne to:

  1. „Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.03.2019 r. w sprawie funkcjonowania Punktu Lekarskiego w Rębiszowie” – złożona przez radnego Piotra Cybulskiego.
  2. „Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 14.02.2020 r. w sprawie stanu technicznego budynków w Gminie Mirsk” – złożona przez radnego Pawła Tylusa.
  3. „Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 14.02.2020 r. w sprawie monitoringu miejskiego i monitoringu w jednostkach oświatowych Gminy Mirsk” – złożona przez radnego Pawła Tylusa.
  4. „Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 14.02.2020 r. w sprawie, jakości dostarczanych posiłków do jednostek oświatowych Gminy Mirsk” – złożona przez radnego Pawła Tylusa.

 

 

Podsumowanie aktywności radnych

Jak łatwo policzyć w okresie czterech lat (2018-2022), piętnastu rannych złożyło 8 interpelacji i zapytań, z czego 5 złożył radny Tylus, 2 radny Baszak i jedną radny Cybulski.

Dlaczego na stronach mirskiego magistratu tych interpelacji i zapytań jest tak niewiele? Uwagę zwrócić tu należy, iż aktywność radnych jest wypadową aktywności mieszkańców, bo to od ich zaangażowania, od tego, jak bardzo interesują się życiem w gminie, tym, co i jak jest robione, tym, co można poprawić, ulepszyć, wybudować i jak często zwracają się do swoich wybrańców, w dużej mierze zależy, ile tych zapytań i interpelacji od mieszkańców radni będą mogli złożyć. Aczkolwiek oprócz zaangażowania zwykłych mieszkańców, radni sami od siebie też mogą, a nawet powinni interesować się życiem gminy i składać interpelacje.

Brak konsekwencji dla radnych

Warto pamiętać, iż na chwilę obecną niewykonywanie mandatu radnego wiąże się jedynie z odpowiedzialnością polityczną ponoszoną przed wyborcami. Ta ograniczana jest do weryfikacji przy okazji wyborów do rady następnej kadencji.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu ilustrującego aktywność w tym temacie radnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk na dzień 27.11.2022 r.

9 KOMENTARZE

  1. Zastanawia mnie według jakich kryteriów obywatele dokonują świadomego wyboru swoich przedstawicieli do samorządu. Czy liczą się znajomości, powiązania rodzinne? Czy jednak kompetencje i skuteczność ? Obserwując dokonania poszczególnych radnych w terenie to tylko kilku radnych w naszej gminie cokolwiek chce zmienić. Podczas wizji lokalnych widziałem raz tylko czterech radnych. Reszta nie wychodzi z sali obrad, siedzi cichutko, głosując jak sobie tego życzy burmistrz. Nie na tym chyba polega działalność samorządowa. Nie jestem pewien, czy oni wogóle wiedzą jakie mamy problemy. Są też tacy, którzy nie zabrali ani razu głosu na sesji. Nie mam pojęcia za co im płacimy? Bardzo smutna Mirska rzeczywistość. Może warto wyciągnąć wnioski i nie dać im kolejnej szansy w wyborach samorządowych. Może niech zastąpią ich ludzie odważni i konsekwentni. Wybory już niedługo… ? Czas na “dobrą zmianę” !!!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here