Tłumy młodzieży odwiedziły dziś szkołę w Lubomierzu

5
1573

W dniu 16 maja 2022 roku ruszyła ogólnopolska elektroniczna rekrutacja do szkół średnich. Spora część młodzieży już w pierwszych godzinach wypełniła wnioski o przyjęcie do wymarzonej szkoły, jednak wielu ósmoklasistów nadal nie jest zdecydowana, co chciałaby robić w życiu, jaką drogą pójść, jaką szkołę średnią wybrać. Z pomocą dla tych niezdecydowanych wyszła Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubomierzu i zorganizowała w dniu dzisiejszym tak zwane „Drzwi otwarte”.

 

To bardzo ważna uroczystość, która ma na celu zaprezentowanie oferty edukacyjnej lubomierskiej szkoły średniej, w skład której wchodzi technikum, liceum oraz branżowa szkoła (zawodowa) I stopnia.

– Uważam, że to jest najlepszy sposób promocji, jeżeli uczniowie sami mogą zobaczyć szkołę a nie tylko poczytać informatory. Tu mogą obejrzeć klasy, porozmawiać z nauczycielami, z młodzieżą, zboczyć, jakie jest otoczenie szkoły i myślę, że dzięki temu ta decyzja dotycząca wyboru szkoły będzie jak najbardziej trafna. – mówił nam Marek Kozak, Dyrektor ZSP w Lubomierzu – Oferujemy klasy, które są bardzo dobrze wyposażone, jeżeli chodzi o sprzęt audiowizualny, mamy dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne, zwłaszcza pracownię chemiczną, bardzo dobrze wyposażona jest także pracownia informatyczna, a to jest takim magnesem, żeby przyciągać młodzież. Dużym atutem szkoły jest internat. Więcej jak połowa uczniów decydujących się na wybór naszej szkoły, to są właśnie uczniowie, którzy chcą zamieszkać w internacie. – dodawał dyrektor, który wspominał, iż obecnie trwa zakrojony na dużą skalę remont internatu, dzięki któremu od nowego roku szkolnego ten standard w internacie dla młodzieży będzie bardzo wysoki.

Technikum turystyki na obszarach wiejskich, technikum weterynarii oraz rozrastające się dzięki zainteresowaniu młodzieży klasy mundurowe w lubomierskim liceum to tylko część oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023, jaką prezentuje ZSP Lubomierz.

Aby szkoła mogła się rozwijać musi szukać nowych rozwiązań, wzbogacać swoja ofertę edukacyjną, ale przed wszystkim musi być atrakcyjna dla młodzieży. – mówił podczas uroczystego apelu Marek Chrabąszcz Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, który przypominał, iż już od dwóch dekad lubomierskie liceum prowadzi klasy mundurowe. – Historia z klasami mundurowymi w naszej szkole sięga roku 2002, kiedy to powstała pierwsza klasa mundurowa, klasa graniczno- obronna. W międzyczasie, w roku 2009 powstała klasa policyjna, a od 2014 roku w ramach porozumienia z Jednostką Poszukiwawczo- Ratowniczą Baryt powstała klasa lotnicza – wspominał burmistrz.

Dwie dekady prowadzenia z wieloma sukcesami, a przede wszystkim z dużym zainteresowaniem młodzieży klas mundurowych nie byłoby możliwe bez współpracy z liczną grupą partnerów. JPR Baryt, Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim, Żandarmeria Wojskowa z Żagania, Straż Graniczna – Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Służba Więzienna – Zakład Karny w Zarębie, Patrol Saperski z 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, Wojskowe Centrum Rekrutacyjne (dawniej WKU), czy Nadleśnictwo Lwówek Śląski to tylko niektóre służby, jakie wspierają w kształceniu młodych ludzi lubomierską szkołę. Wszystkich tych partnerów mogliśmy spotkać dziś podczas „Drzwi otwartych”. Prezentowali oni swoje jednostki, prezentowali sprzęt, rozmawiali z młodzieżą i ich rodzicami o pracy w „mundurze”. Ósmoklasiści, którzy odwiedzili lubomierską szkołę mogli zapoznać się także z ofertą współpracującej ze szkołą grupy lubomierskich pasjonatów militariów (Grupa Paramilitarna ASG Lubomierz).

Młodzież z terenu gminy Lubomierz, z Jeleniej Góry, Piechowic, czy nawet z Pieńska miała okazję zwiedzić szkołę, poznać ofertę, poznać internat, ale uroczystość zaczęła się od apelu, podczas którego miło miejsce podpisanie szczególnego porozumienia. Apel swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Lubomierza Marek Chrabąszcz, Wiceburmistrz Lubomierza Adam Skrzydłowski, Dyrektor LOK Bogusław Chrzan, st. bryg. Mariusz Mróz Komendant Powiatowy PSP w Lwówku Śląskim.

– Liceum im. Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu zyskuje nowego partnera, dzięki któremu od nowego roku szkolnego 2022/2023 uczniowie będą mogli kształcić się w klasach mundurowych o profilu strażackim. – zapowiedział Burmistrz Marek Chrabąszcz. – Gratulują Panu Dyrektorowi Markowi Kozakowi tego nowego profilu. Dziękuję Panu Komendantowi PSP st. bryg. Mariuszowi Mrozowi za objęcie patronatem naszej klasy strażackiej i dziękuję OSP Lubomierz za tą inicjatywę, bo muszę powiedzieć, że głównym pomysłodawcą otwarcia tej nowej klasy o profilu strażackim był druh Marek Ciereszko z OSP Lubomierz, któremu również bardzo serdecznie dziękuję. – dziękował Burmistrz Lubomierza.

Porozumienie zostało podpisane przez Marka Kozaka Dyrektora ZSP w Lubomierzu, st. bryg. Mariusza Mroza Komendanta Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim i druha Marka Ciereszko z OSP KSRG Lubomierz.

– Ten pomysł zrodził się na początku roku szkolnego i robiliśmy wszystko, żeby doszło do podpisania tego porozumienia. Myślę, że będzie sporo chętnych – przyznaje nam dyrektor lubomierskiej szkoły.

– Chciałbym podziękować bardzo serdecznie Dyrekcji za to, że zaprosiła Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej do objęcia patronatem klasy pożarniczej. Mnie zawsze cieszy taka inicjatywa, bo młodzi ludzie po ukończeniu klas o profilu pożarniczym zasilą szeregi jednostek ochotniczych starzy pożarnych a część z nich z pewnością podejmie pracę w państwowej straży pożarnej. – mówił st. bryg. Mariusz Mróz Komendant Powiatowy PSP w Lwówku Śląskim.

Tak, więc w liceum w Lubomierzu młodzież ma już do wyboru klasy o profilach graniczno- obronnym, policyjnym, lotniczym, a od nowego roku szkolnego także strażackim. Ukończenie takiej szkoły to pierwszy krok do służby w szeregach policji, straży pożarnej, służbie więziennej, czy wojsku.

5 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here