Szukają chętnych na 8 tysięcy podkładów kolejowych

11
2645

W wyniku robót budowlanych związanych z rewitalizacja linii kolejowej nr 336 i 317 na stacji w Mirsku zgromadzono prawie 8 tysięcy spróchniałych podkładów kolejowych. Teraz szukają chętnych, którzy zgodziliby się przejąć za nie odpowiedzialność.

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła przetarg, w którym zleca wykonanie usługi polegającej na uprzątnięciu terenu w obrębie stacji Mirsk w ciągu linii kolejowej nr 336.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uprzątnięciu terenu na w/w działkach w Mirsku, przy placu Dworcowym 1. Zgodnie z tym wykonawca ma przejąć odpowiedzialność za odpady zgromadzone na przedmiotowych działkach powstałe w wyniku robót budowlanych związanych z rewitalizacja linii kolejowej nr 336 i 317. DSDIK zaznacza, iż wykonawca będzie odpowiedzialny za przejęcie odpadów w sposób zapewniający zwolnienie DSDiK z odpowiedzialności, o której mowa w art. 27 ust 3b ustawy o odpadach w szczególności w zakresie: załadunku, ważenia, transportu do miejsca poddania ostatecznemu procesowi utylizacji lub unieszkodliwienia odpadów. Ponadto Wykonawca będzie musiał dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poddania przejętych odpadów ostatecznemu procesowi utylizacji, odzysku lub unieszkodliwieniu i na podstawie przedstawionego potwierdzenia usługa zostanie odebrana.

Jak wskazuje w ogłoszeniu DSDiK w ramach zadania należy przyjąć odpowiedzialność za 7964 szt. podkładów, przy czym z góry zaznacz, iż ze względu na zły stan podkładów ich waga jest trudna do określenia w sposób jednoznaczny, gdyż podkłady są bardzo spróchniałe. Jak wspominają nowy podkład drewniany waży 70-75 kg, natomiast średnią wagę tych określono na 55 kg, tj. łącznie 438,02 Mg.

11 KOMENTARZE

  1. Mylisz się Tomaszu – te ekologiczne drewno zostanie na pribazalcie przysypane ekologiczna ziemia z Niemiec i jeszcze kilka osób zgarnie ekologiczna kasiorke A nasze władze powiedzą później że nic nie wiedziały.

  2. Zastanawia mnie jakim cudem belki drewniane zaimpregnowane olejem kreozotowym leżą tak sobie. W kontakcie z woda czy gleba tworzą duże zagrożenie dla środowiska . Jak burmistrz pozwolił na to ?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here