Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

0
538
UMWD

Niemal 10 milionów złotych trafi w najbliższych trzech latach w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. W obecnym roku szkolnym programem objętych jest 602 uczniów.

 

– Rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Chcemy promować kształcenie zawodowe w regionie i dodatkowo mobilizować najlepszych – dodaje marszałek Cezary Przybylski.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

  • rozwijanie i realizacja aktywności uczniów związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy
  • wsparcie nauki w zakresie przedmiotów zawodowych oraz postaw kreatywności i przedsiębiorczości
  • zwiększenie atrakcyjności i popularyzację wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego w szczególności przez dolnośląskie szkoły zawodowe

– Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Jako samorząd województwa dostrzegamy dużą potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Chcemy pokazać dolnośląskiej młodzieży, że technika i szkoły branżowe mogą być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” realizowany będzie w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, Dolnośląskim Zespołem Szkół Medyczno – Sportowych w Świdnicy oraz Politechniką Wrocławską. Stypendysta jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach pn. „Warsztaty dla stypendystów”, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.

Program skierowany jest do uczniów:

  • branżowych szkół I stopnia i II stopnia,
  • techników,
  • szkół policealnych dla młodzieży.

W latach 2020 – 2023 wsparcie stypendialne trafi łącznie do 1800 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, uczniów/słuchaczy publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie całego Dolnego Śląska. Stypendyści są rekrutowani z powiatów należących do subregionów: wrocławskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego oraz legnicko-głogowskiego.

W tym roku szkolnym przyznano 602 stypendia:

  • 202 w subregionie wrocławskim
  • 170 w subregionie jeleniogórskim
  • 109 w subregionie wałbrzyskim
  • 121 w subregionie legnicko-głogowskim

W każdym roku szkolnym planuje się objąć wsparciem 600 osób. Stypendysta otrzyma wsparcie w łącznej kwocie 4.500,00 zł na okres jednego roku szkolnego.

Wśród stypendystów jest 12 osób z powiatu lwóweckiego.

-/UMWD/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here