Studia, które cenią pracodawcy

0
504

To ostatni dzwonek, by złożyć w pierwszym etapie rekrutacji dokumenty na studia do Collegium Witelona Uczelnia Państwowa – jednej z najlepszych i najnowocześniej wyposażonych w kraju uczelni kształcących praktycznie. Termin mija 29 lipca, ale kandydaci będą mieli jeszcze szansę na złożenie dokumentów w późniejszych terminach.

 

Jakość kształcenia w Collegium Witelona została w ostatnich tygodniach potwierdzona m.in. przez przyznanie Witelonce ogólnopolskiego tytułu „Uczelnia Liderów 2022”, dodatkowo Rektor prof. dr hab. Andrzej Panasiuk odebrał wyróżnienie nadzwyczajne „Najwyższa Jakość Studiów”. W ocenie ekspertów przyznających tytuł „Uczelnia Liderów”, Collegium Witelona kształci absolwentów cenionych na rynku pracy, otwartych na zmiany, przygotowanych do efektywnego realizowania celów zawodowych. Witelonka otrzymała też tytuł najlepszej Publicznej Uczelni Zawodowej na Dolnym Śląsku w Rankingu Szkół Wyższych 2022, przygotowanym przez miesięcznik „Perpektywy”. Uczelnia istnieje od 25 lat i jest największą szkołą wyższą w regionie.

Praktycznie czyli skutecznie

Kandydaci mają w Collegium Witelona do wyboru 23 kierunki studiów, na trzech wydziałach: Nauk Społecznych i Humanistycznych, Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. To studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie – które realizowane są w trybie stacjonarnym, w tym w nowatorskiej formule „Ucz się i pracuj” oraz w trybie niestacjonarnym. To także studia podyplomowe. Studia stacjonarne oraz „Ucz się i pracuj” są bezpłatne. Ta ostatnia formuła jest autorską propozycją uczelni.

– Zajęcia są dostosowane do możliwości osób aktywnych zawodowo. Odbywają się popołudniami, w wybrane weekendy i w dużej mierze w formule online. Są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób chcących podnieść kwalifikacje czy zmienić zawód. Studia w formule „Ucz się i pracuj” są bezpłatne – mówi dr Monika Wierzbicka, prof. CWUP, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Collegium Witelona.

Jak podkreśla, ważnymi atutami Witelonki są: jakość kształcenia praktycznego oraz dydaktycy, którzy są osobami aktywnymi zawodowo, ściśle związanymi z wykładanymi zajęciami. – Tacy dydaktycy najlepiej przedstawiają studentom wiedzę o danej pracy, ponieważ sami ją wykonują. Dobrze znają cienie i blaski danego zawodu, dzielą się swoimi doświadczeniami ze studentami – mówi Prorektor Monika Wierzbicka.

Uczelnia posiada także nowoczesne pracownie, których pozazdrościć mogą Witelonce największe ośrodki akademickie w kraju, m.in. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Laboratorium Kobotyki, Pracownię Wirtualnej Rzeczywistości, Salę Symulacji Rozpraw Sądowych, Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Laboratorium Testowania Dronów i inne.

Collegium Witelona dba o dobre relacje z otoczeniem społeczno – gospodarczym: biznesem, wiodącymi placówkami służby zdrowia, służbami ratowniczymi czy urzędami, dzięki temu studenci Witelonki mają zapewnione praktyki zawodowe i możliwości rozwoju w najlepszych miejscach, w których – już na etapie studiów – mają kontakt z przyszłymi pracodawcami. Co bardzo ważne, proponowane przez uczelnię kierunki są dostosowane do potrzeb rynku pracy.

– Dzięki temu absolwenci Witelonki z łatwością znajdują po ukończeniu studiów dobrze płatną pracę – mówi dr Karol Rusin, prof. CWUP, Prorektor ds. Rozwoju Collegium Witelona.

Nie patrz na ograniczenia

Wszystkie formy kształcenia w Witelonce dostosowane są do oczekiwań osób ze szczególnymi potrzebami: z niepełnosprawnościami czy mających trudną sytuację materialną. – Jeśli przez różne ograniczenia zastanawiacie się, czy możecie podjąć studia, zapraszamy do Collegium Witelona. Uczelnia jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a kadra przeszkolona w tym kierunku. Także trudna sytuacja materialna nie jest przeszkodą, by u nas studiować. Witelonka zapewnia bowiem wszechstronną pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb studentów: począwszy od wsparcia wykwalifikowanych asystentów, przez różnego rodzaju stypendia, po bezpłatną pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Przykładamy naprawdę dużą wagę do tego, aby u nas każdy student czuł się dobrze. Do każdego podchodzimy indywidualnie, szanujemy jego potrzeby i oczekiwania. U nas nikt nie jest anonimowy, dzięki czemu w Witelonce panuje przyjazna atmosfera. Ma to duże znaczenie, bo przecież studenci spędzają w murach uczelni dużo czasu – mówi dr Monika Wierzbicka.

Od 2020 r. Collegium Witelona realizuje projekt „Uczelnia dostępna”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest dostosowywanie budynków i przepisów obowiązujących w uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadr, aby poprawić dostępność kształcenia na poziomie wyższym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W Collegium Witelona działa też Akademickie Centrum Kompetencji, pomagające studentom w znalezieniu najodpowiedniejszej dla nich drogi zawodowej – ze względu nie tylko na umiejętności, ale też cechy charakteru, osobowość itp. Studenci Witelonki mogą brać także udział w międzynarodowej wymianie studentów, w ramach programu Erasmus.

Lepiej nie zwlekać

Ci, którzy nie zdążą złożyć dokumentów na studia do 29 lipca, będą mieli możliwość zrobienia tego podczas kolejnych etapów rekrutacji, jednak na popularne kierunki może zabraknąć w późniejszych terminach miejsc. Dlatego lepiej się pospieszyć. Informacje o rekrutacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.collegiumwitelona.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here