Starosta Lwówecki podpisał umowę na opiekę wytchnieniową

1
2533

W dniu 29.07.2021 roku Starosta Lwówecki podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” na realizację zadania publicznego pn.: “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Stowarzyszenie „Mocni” wygrało konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu polityki społecznej z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Lwóweckiemu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa.

 

Realizacja ww. usługi przez Stowarzyszenie „Mocni” pozwoli na odciążenie członków rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Stowarzyszenie „Mocni” przez okres 5 miesięcy (od 1 sierpnia 2021 do 31 grudnia 2021) zapewni możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie pobytu dziennego w swojej siedzibie (Ubocze 169) lub w miejscu zamieszkania dla co najmniej 24 osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także zapewnieni wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków 12 rodzin lub opiekunów. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Nabór zgłoszeń do programu prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc, pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie nieodpłatnej z opieki wytchnieniowej dziennej proszone są o wypełnienie następujących dokumentów:

  1. KARTY ZGŁOSZENIA
  2. KARTY OCENY STANU DZIECKA/ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  3. OŚWIADCZENIE RODO
  4. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Karty i orzeczenie należy dostarczyć do siedziby Powiatu Lwóweckiego w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Rekrutacja – Opieka wytchnieniowa”: Starostwo Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub wysłać poczta tradycyjną z dopiskiem na kopercie “Rekrutacja – Opieka wytchnieniowa” na adres: Starostwo Powiatowege w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Powiatu Lwóweckiego, tel. 75 782 20 44 , e-mail: b.wasilewska@powiatlwowecki.pl

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here