Spora podwyżka opłat za wynajem świetlic wiejskich

3
1518
impreza światła balon świetlica muzyka taniec

Burmistrz zdecydował o wprowadzeniu znacznej podwyżki stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich. Podzielił świetlice na dwie kategorie.

 

 

Jak poinformowali nas mirscy radni, wyjątkowy prezent Walentynkowy zrobił mieszkańcom Burmistrz Mirska, który to w dniu 14 lutego 2023 roku wydał zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Mirsk.

Już na wstępnie burmistrz Jasiński podzielił świetlice na dwie kategorie w zależności od struktury placówki. W pierwszej kategorii znalazły się świetlice, które składają się z jednego pomieszczenia, a w drugiej te, które składają się z dwóch pomieszczeń.

 • Kategoria I – świetlice złożone z jednego pomieszczenia: Kłopotnica, Gajówka, Proszowa, Mlądz.
 • Kategoria II – świetlice złożone z dwóch lub więcej pomieszczeń: Brzeziniec, Giebułtów, Gierczyn, Grudza, Kamień, Krobica, Kwieciszowice, Rębiszów, Przecznica.

 

 

W wydanym zarządzeniu burmistrz zaznacza, iż za wynajem świetlic odpowiedzialny jest pracownik d/s kultury i sportu UMiG Mirsk, a wynajmu świetlic dokonuje się na podstawie umowy najmu zawieranej pomiędzy najemcą a Burmistrzem Miasta i Gminy Mirsk oraz protokołu przekazania świetlicy sporządzanego przez gospodarza placówki.

Burmistrz wskazuje, iż oprócz opłaty najemca jest zobowiązany do zapłaty kaucji, z której to przy zwrocie zobowiązany będzie do uiszczenia opłat eksploatacyjnych: za zużytą energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków liczonych na podstawie wskazań mierników oraz ponieść koszty wywozu nieczystości stałych. Ponadto to najemca jest materialnie odpowiedzialny za porządek i mienie placówki w okresie trwania umowy najmu. W przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu placówek lub jego zniszczenia z wpłaconej kaucji gwarancyjnej Urząd Miasta i Gminy dokona stosownych potrąceń.

Burmistrz podkreśla także, iż wynajmu świetlic dokonuje się wyłącznie w terminach, gdy w świetlicy nie odbywają się zajęcia dla mieszkańców poszczególnych sołectw lub imprezy organizowane przez sołectwa. Co ważne to opłaty nie są naliczane w przypadku organizowania zebrań sołeckich oraz imprez organizowanych przez sołectwa – pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk.

Do połowy lutego 2023 roku obowiązywały następujące stawki opłat za wynajem świetlic na terenie gminy Mirsk:

 1. Kategoria I150 zł. + kaucja gwarancyjna 300 zł. – dla mieszkańców sołectwa, w którym znajduje się świetlica – 250 zł. + kaucja gwarancyjna 300 zł. – dla pozostałych najemców
 2. Kategoria II250 zł. + kaucja gwarancyjna 300 zł. – dla mieszkańców sołectwa, w którym znajduje się świetlica – 350 zł. + kaucja gwarancyjna 300 zł. – dla pozostałych najemców.

 

 

Stawki opłat za wynajem świetlic na terenie gminy Mirsk obowiązujące od dnia 14 lutego 2023 roku przedstawiają się następująco:

 1. Kategoria I
  1. 250 zł + VAT + kaucja gwarancyjna 300 zł – dla mieszkańców gminy,
  2. 350 zł + VAT + kaucja gwarancyjna 400 zł – dla pozostałych najemców.
 2. Kategoria II
  1. 350 zł + VAT + kaucja gwarancyjna 300 zł – dla mieszkańców gminy,
  2. 450 zł + VAT + kaucja gwarancyjna 500 zł – dla pozostałych najemców.

Powyższe stawki obowiązują przy wynajmie placówek na okres do 48 godzin, a wszystkie należności należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk lub przelewem na konto Gminy Mirsk – przed zawarciem umowy najmu.

3 KOMENTARZE

 1. Ciekawe, czy Andrew słyszał o czymś takim jak “zadania własne gminy”?
  Ustawa o samorządzie gminnym:
  Art. 7. Zadania własne gminy
  1.
  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  9)
  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  10)
  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

  15)
  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  17)
  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

  19)
  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

  Tak jak ze wszystkim, dąży chyba do tego, by stało puste, bo się nie niszczy.
  Czy taki jest sens istnienia świetlic?
  Z tych zadań najlepiej wychodzi punkt 10. Ale nie wszyscy chodzą na stadion…

 2. Przecież napisane że działania soleckie nie wchodzą w koszty. A jeśli ktoś wynajmuje na urodziny chrzciny czy komunie itd wtedy ponosi ten koszt. Proste

 3. W ogóle np. Gmina Lwówek Śląski co robi ? Nic , świetlice to stare budynki ze stromymi schodami . A jak mają tam wejść starsze osoby albo niepełnosprawni albo dzieci , toalety są na dole więc niebezpiecznie . Należy zrobić nowe świetlice, parterowe , dostępem dla niepełnosprawnych. Wykonać place zabaw dla dzieci, boiska . Na większości wsi nie ma takich miejsc . W samym Lwówku tez nie ma porządnego placu zabaw . Popatrzcie na Bolesławiec jakie tam są piękne duże place zabaw ,jakie są orliki i świetlice. Trzeba iść do przodu z postępem i korzystać z dotacji a nie tylko siedzieć za biurkiem.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here