Siwy dym spowił okolicę

0
2312
fot.: Robert Wojciech Liszka

Tuż po szesnastej strażacy zostali powiadomieni o kłębach dymu i pożarze. Wprawdzie ognia nikt nie widział, ale cały dom był zadymiony.

 

Strażacy przypominają o obowiązkach jakie nakłada ustawodawca na właścicieli, zarządców w sprawie czyszczenia i przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i apelują o rozsądek. O dramatycznych skutkach pożarów kominów pisaliśmy niejednokrotnie.

Kilka minut po godzinie 16 w piątkowe popołudnie 7 maja do dyżurnego powiatowego stanowiska kierowania w Lwówku Śląskim wpłynęła informacja o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w jednym z budynków jednorodzinnych w Lubomierzu. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków z OSP Lubomierz oraz JRG PSP w Lwówku Śląskim.

Mieszkańcy jeszcze przed przyjazdem strażaków opuścili zadymiony budynek.

Działania strażaków na miejscu jeszcze trwają.

fot.: Robert Wojciech Liszka

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here