Ruszyło przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy

0
1089

Po tym, jak w dniu wczorajszym weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, od dziś w gminach można już składać te wnioski.

 

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy to nic innego jak bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy w zakupie opału. Według wstępnych założeń rządu wsparcie miało polegać na ustaleniu gwarantowanej ceny za tonę węgla. W sytuacji, kiedy okazało się to niewykonalne, zdecydowano się na jednorazowe dopłaty w postaci dodatku węglowego.

Gdzie składać wnioski?

Gryfów Śląski

W Gminie Gryfów Śląski od dnia 18 sierpnia 2022 r. będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku węglowego w Klubie Seniora ul. Kolejowa 45 (wejście z boku od strony Biblioteki Publicznej) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 13.00, w środę w godzinach od 11.00 – 13.00.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim codziennie w dni robocze.

Lwówek Śląski

Na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, ul. Aleja Wojska Polskiego 27.

Lubomierz

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu w Sekretariacie od dnia 16.08.2022 r. od godz. 12:00

WAŻNE !!!

Informacje wpisane we wniosku o dodatek węglowy muszą być zgodne (identyczne) ze złożoną wcześniej deklaracją do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na zgodność danych dotyczących głównego źródła ogrzewania i rodzaju stosowanego paliwa.

Jakakolwiek niezgodność danych będzie skutkowała wydaniem decyzji odmownych.

Wnioski w formie elektronicznej

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o dodatek węglowy

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here