Ruszył gigantyczny projekt dla rowerzystów. Cyklostrada Dolnośląska będzie miała 1800 km długości

0
1029
fot.: pixabay.com (UMWD)

Cyklostrada Dolnośląska to koncepcja długodystansowych dróg rowerowych w całym regionie. Warty około 850 mln zł projekt zakłada przede wszystkim budowę nowych tras dla cyklistów, ale również zintegrowanie tych już istniejących i powiązanie ich z dolnośląską siecią kolejową.

 

Pomysł oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały Dolny Śląsk, łączących się również ze swoimi odpowiednikami po stronie czeskiej i niemieckiej. Trasy mają być ważnym elementem codziennej komunikacji, a także sposobem na podniesienie potencjału turystycznego danej gminy czy powiatu. Docenią je także na pewno okoliczni mieszkańcy i wykorzystają do treningów i rekreacji.

To efekt prac planistycznych, które trwały przez ostatnie 4 lata. W 2017 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Politykę Rowerową. Jej głównym celem jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa. Rok później podpisano także list intencyjny w sprawie powstania Blue Velo, czyli szlaku odrzańskiej trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż rzeki, od granicy czeskiej, aż do Bałtyku. W innych europejskich regionach takie trasy stanowią ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów, przez który przebiegają.

– Dolny Śląsk, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, podjął temat dróg rowerowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci tras rowerowych w całym województwie. Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowobudowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne, przyjazne dla użytkownika i środowiska – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany z komunikacją zbiorową. Cyklostrada Dolnośląska zostanie sfinansowana z wykorzystaniem m.in. środków z Unii Europejskiej.

grafika: UMWD

Jako Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjęliśmy działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na Sudecką Cyklostradę. Połączy ona nasze województwo siecią tras, pozwalających na sprawną komunikację rowerową w całym regionie. To jeden z flagowych projektów Województwa Dolnośląskiego, który stanie się przełomowym produktem turystycznym – zapewnia Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Część tras rowerowych w regionie jest już gotowa, we współpracy z samorządami lokalnymi planowane są kolejne inwestycje, aby sieć spełniała standardy bezpieczeństwa, komfortu, atrakcyjności oraz dostępności dla wszystkich chętnych bez względu na wiek, sprzęt czy sprawność cyklisty. Szacowany koszt realizacji koncepcji to około 850 mln zł.

Budowa bezpiecznej drogi rowerowej podlega ścisłym zasadom. Wszelkie wymogi projektowe i techniczne zostały zawarte w dokumencie opracowanym przez Instytut Rozwoju Terytorialnego. W ten sposób powstały standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego, czyli wytyczne dla budowy dróg rowerowych – informuje Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Powstająca sieć dróg rowerowych, oprócz kwestii turystycznej, ma stanowić także ważny element lokalnej sieci transportowej.

Cyklostrada Dolnośląska w swoim założeniu ma służyć mieszkańcom zarówno do uprawiania turystyki i rekreacji, jak i codziennych przejazdów do pracy czy szkoły. Rower to najbardziej ekologiczny środek transportu wybierany przez wiele osób także jako alternatywa dla samochodu, zwłaszcza w miastach borykających się z problemem korków. Sieć zdecydowanie poprawi dostępność transportową w regionie poprzez połączenie tras z dworcami i przystankami kolejowymi – mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Sieć dróg rowerowych będzie miała łącznie 1800 km długości. W jej skład wejdzie między innymi 11 głównych arterii (w tym 5 krajowych), stanowiących element Ogólnopolskiego systemu tras rowerowych, przyjętego przez Konwent Marszałków:

  • Trasa krajowa nr 9 – EV 9 (Adriatyk – Bałtyk),
  • Trasa krajowa nr 3 – Blue Velo (Ołomuniec – Bałtyk),
  • Trasa krajowa nr 12 (Słubice – Katowice),
  • Trasa krajowa nr 6 – Trasa Via Regia (Drezno – Kijów),
  • Trasa krajowa nr 8 (Wrocław – Warszawa).

Dzięki temu projektowi Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje także cele określone w polityce Zielonego Ładu Unii Europejskiej.

-/ UMWD/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here