Rozporządzenia rządu o zakazie przemieszczania się rażąco naruszały prawo

3
1217

Sąd Najwyższy orzekł, iż zakaz przemieszczenia się, który w ramach 3-tygodniowego lockdownu rząd wprowadził w zeszłym roku za pomocą rozporządzenia, jest niezgodny z prawem.

 

Na przełomie marca i kwietnia 2020 r. w Polsce obowiązywał zakaz przemieszczania się bez uzasadnionej przyczyny. Wyjątkiem było np. wyjście do pracy, lekarza lub na zakupy. Rząd zakazał wówczas m.in. wstępu do lasów i parków. Policjanci wyruszyli w teren, kontrolowali i wystawiali mandaty, a wobec tych osób, które tych mandatów nie chciały przyjmować kierowali wnioski do sądów.

Sądy w większości sprawy uchylały przywołując fakt, że zakaz przemieszczania się nie może być egzekwowany na podstawie rozporządzenia. Jednak niektóre sprawy kończyły się karami finansowymi. We wtorek, 16 marca Sąd Najwyższy uchylił wyroki w trzech sprawach, dotyczących łamania wprowadzonych wówczas obostrzeń epidemicznych. Tym samym SN uwzględnił kasacje, złożone wcześniej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

W pierwszej sprawie pan Łukasz w S. w Wielką Sobotę 2020 r. „naruszył zakaz przemieszczania się w czasie epidemii bez niezbędnej potrzeby”. Sąd Rejonowy w R. wyrokiem nakazowym wymierzył mu 200 zł grzywny.

Pan Jakub został obwiniony o to, że w kwietniu 2020 r. w miejscowości D. nie zastosował się do zakazu przemieszczania się w związku ze stanem epidemii. Sąd Rejonowy w R. wyrokiem nakazowym ukarał go 100 zł grzywny. Wykroczenie polegało na tym, że „stał na chodniku wraz z K.P. w rejonie sklepu spożywczego, zamkniętego w trakcie interwencji, motywując to tym, że w tym miejscu znajduje się w celu rekreacji dla rozprostowania nóg i rozmowy z kolegą”.

W trzeciej sprawie pan Patryk dostał od Sądu Rejonowego w R. 100 zł grzywny, bo 11 kwietnia 2020 r. w K. naruszył zakaz przemieszczania się. Bez uzasadnienia opuścił miejsce zamieszkania w innym celu niż zaspokajanie niezbędnych i przebywał wspólnie z dwoma osobami.

Sąd Najwyższy – na posiedzeniu bez udziału stron w trybie art. 535 § 5 Kodeksu postępowania karnego – rozpoznał trzy kasacje dotyczące wyroków nakazowych Sądu Rejonowego w R. Uznał je za „oczywiście zasadne” i uniewinnił obwinionych od przypisanych im wykroczeń.

Zgodnie z rozporządzeniami rządu – wydanymi na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych – w początkowym okresie epidemii można było wychodzić z domu tylko do pracy, w celu załatwienia niezbędnych potrzeb, na wolontariat lub do kościoła. RPO wskazywał, że ustawa ta pozwala na ograniczenie swobody przemieszczania się, ale nie na jej zakazywanie – zwłaszcza, że mamy tu do czynienia z wolnością chronioną przez Konstytucję.

-/RPO/red/-

3 KOMENTARZE

 1. Do bartłomów i wróbelków czy innych zwolenników kaczorków – dyktatorków.
  Rzeźników Praw Obywatelskich tzw. Polskiej Zjednoczonej Prawicy Rzeczypospolitej (czytaj: PZPR)
  W hierarchii aktów prawa ROZPORZĄDZENIE JEST AKTEM NIŻSZEJ RANGI NIŻ USTAWA ZASADNICZA.
  Rozporządzenia – ich treść i tryb ich wprowadzania MUSI być zgodny z ustawą zasadniczą – KONSTYTUCJĄ.
  inaczej jest bezprawiem i patologią władzy, której wykonywaniem zajmuje się nie POLSKA POLICJA tylko usłużna PISLICJA.
  Tak jak to dzieje się dziś w 2020, 2021 r. w naszej Polsce pod rządami mafii, sekty oszustów, niekompetentnych i pazernych karierowiczów, czy innych sługusów prezesa k….. np: don Orleone
  Polska pod rządami PiS powstała z kolan ?
  Raczej jednego, bo na drugim piszą nam ,,prawo” i nową ,,historię”.

  • Nie bój żaby, już nie długo.
   bolszewiccy ziobryści chcą się pozbyć trzech (na razie) niewygodnych (czytaj NIEZALEŻNYCH) sędziów Sądu Najwyższego.
   Wyznaczony przez prezesa Polskiej Zjednoczonej Prawicy Rzeczypospolitej (czytaj: PZPR) Jarosława K…… kandydat na Rzeźnika Praw Obywatelskich niejaki poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski już usłużnie czeka w kolejce, by chronić interesów władzy i wypełniać gorliwie polecenia swojego prezesa jako “przewodnia siła polityczna społeczeństwa w budowie kaczyzmu”.
   Ten sam poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski, który forsował ustawę całkowicie zabraniającą w Polsce nam kobietom aborcji, nawet jeżeli będzie zagrożone nasze życie i zdrowie, czy możliwość posiadania kolejnych dzieci.
   Ma być teraz obrońcą naszych praw !
   Czy to nie jest kompromitacja urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich i kpina z praw kobiet w Polsce ? Kto nas Polki i Polaków obroni teraz przed represjami tej rydzykopisowsobolszewickiej sekty mafii ?
   A obajtków ci u nas dostatek, bo przecież, jak przed wyborami mówił prezes K……
   ,,do polityki nie idzie się dla pieniędzy”‘, a ,,ciemny lud to wszystko łyknie” (słowa dzisiejszego prezesa TVPiS)
   ,,Dobra zmiana trwa. deforma sądownictwa, zdewastowana oświata i służba zdrowia. Nikt już tego nie zatrzyma.
   Został nam już tylko Sąd Ostateczny.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here