Realizują inwestycje za grubo ponad 40 milionów złotych!

8
1097

Tak dużego rozmachu inwestycyjnego próżno szukać w sąsiednich gminach. Bez wątpienia realizowane zadania wpłyną na poprawę życia mieszkańców.

 

W ostatnim czasie dużo się mówi o pozyskiwaniu przez włodarzy Lubomierza środków zewnętrznych i realizowanych inwestycjach. Jedni twierdzą, że to najlepszy okres w powojennej historii miasta, inni sceptycznie spoglądają na prowadzone zadania i mówią, że nie dostrzegają zmian. Sprawdziliśmy fakty. Jak się okazuje w chwili obecnej w Lubomierzu prowadzone są na różnym etapie zaawansowania inwestycje, których wartość znacznie przekracza 40 milionów złotych.

Droga Wojciechów – Popielówek

Kilkanaście dni temu zakończył się remont drogi gminnej między Wojciechowem a Popielówkiem. Protokoły odbioru zostały podpisane i droga oficjalnie oddana do użytku. Wartość tej inwestycji wyniosła 1.420.950,32 zł.

Modernizacja Energetyczna Budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu

Jedną na największych i najbardziej zaawansowanych inwestycji jest Modernizacja Energetyczna Budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu.

– Początkowo zadanie przebudowy internatu miało być zakończone z początkiem sierpnia, niestety sytuacja jaka jest na rynku pracy – dużo wykonawców zatrudniało pracowników z Ukrainy – spowodowała, że zadanie to będzie wydłużone. Ostatnio wykonawca złożył do nas wniosek o wydłużenie terminu do końca roku. Zakładamy, że jest to realne, żeby do końca roku 2022 całą tą inwestycje zamknąć. – wyjaśnia nam Marek Chrabąszcz Burmistrz Gminy Lubomierz, który przyznaje, iż bardzo dużo prac zostało już wykonanych.

– Ostatnio zakończył się jeden z ważnych etapów a mianowicie odwierty do pomp ciepła. Wykonanych jest 120 odwiertów na głębokość 100 metrów każdy. To już jest pospinane i doprowadzone do budynku internatu. – wspomina Burmistrz, który dodaje, iż obecnie montowane są pompy ciepła.

Modernizacja Energetyczna Budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu, to przedsięwzięcie o wartości: 11.580.870,00 złotych, z czego dotacja z NFOŚiGW to 7.539.271,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW to 837.697,00 zł i dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł. Przewidywany czas zakończenia 31.12.2022 r.

– Dla nas teraz najważniejsze jest to, żeby we wrześniu jak młodzież wróci, to żeby ich pokoje i ogrzewanie w internacie było gotowe. Prace są cały czas prowadzone. W tej chwili są montowane grzejniki, ogrzewanie podłogowe, są kładzione kafelki, …. W połowie lipca kolejny podwykonawca ma zająć się elewacją, bo część budynku już ma elewację, ale duża część jeszcze jest do zrobienia. – mówi Burmistrz Lubomierza.

Ratusz Lubomierz

Kolejna duża inwestycja, to Ratusz. Trwa tutaj termomodernizacja. Obecnie kończymy dachy, niebawem będziemy wymieniać okna na trójszybowe, bo taki jest wymóg termomodernizacji. Również tutaj wymieniamy piece węglowe na pompy ciepła. Jeśli chodzi o realizację tego zadania to nie mamy problemów z czasem wykonania, ale nie ma co porównywać z internatem, bo jest to o wiele mniejszy budynek. – mówi Marek Chrabąszcz.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie emisji CO2.

„Modernizacja energetyczna budynku gminy” to zadanie realizowane w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Przedsięwzięcie przewiduje termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Lubomierzu przy Placu Wolności 1 będącego w zasobach Gminy Lubomierz. Zakres prac obejmuje modernizację instalacji C.O. z montażem pompy ciepła, ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi, modernizację oświetlenia i instalację systemu zarządzania energią.

Wartość przedsięwzięcia to 2.379.650,00 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW wynosi 1.473.014,00 zł, a pożyczka z NFOŚiGW 163.668,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.

Świetlica sołecka w Pławnej Dolnej

– Trzecią inwestycją obecnie realizowaną jest Pławna. Z zewnątrz niewiele widać ponieważ prace są prowadzone w środku. Jest zdjęty cały dach, wymieniane są podłogi. Po realizacji mieszkańcy Pławnej będą mieli dawno wyczekiwaną świetlicę. – przyznaje Burmistrz.

Powstanie świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku z historyczną suwnicą, przy ścieżce rowerowej podniesie wizerunek wsi, zapewni miejsce do spotkań dla mieszkańców i przyjezdnych. Stanie się ona elementem mogącym wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój okolicy pod względem turystycznym i może sprowokować powstanie nowych inicjatyw społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Dofinansowano ze środków Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.050.000,00 zł dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Wartość przedsięwzięcia: 1.990.092,49 PLN. Przewidywany czas zakończenia 31.12.2022 r.

Przetargi na kolejne inwestycje

Oprócz tych inwestycji, na których widać prowadzone już prace, są także i te, na które Gmina pozyskała środki i obecnie jest na etapie realizacji przetargów.

Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu. Zakres zadań termomodernizacyjnych, przewidzianych do realizacji będzie obejmował: modernizację instalacji c.o. (wymiana pieca węglowego na pompę powietrze-woda, grzejniki z termoregulacją); ocieplenie stropów poddasza; ocieplenie podłogi na gruncie; wymianę okien wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych oraz luksferów; wymianę drzwi zewnętrznych; zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynku; wymiana oświetlenia na LED z zastosowaniem czujników obecności; wymiana pokrycia dachu wraz z usunięciem, zakupem i montażem nowej instalacji odgromowej – jako elementem odtworzeniowym

Dofinansowany z programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 w ramach poddziałania 3 – 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ.

Dofinansowanie z programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 1.091.093,98 zł. Dofinansowano ze środków Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.000,00 zł

Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego.

Zadanie obejmuje dalsze prace rewitalizacyjne w zabytkowym obiekcie Zespół Klasztorny w Lubomierzu. W ramach zadania planujemy zagospodarować teren przed Zespołem Klasztornym i połączonym z nim Kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu poprzez wykonanie nowych nawierzchni i oświetlenia oraz wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej, rewitalizacja parku przyklasztornego. Natomiast w samym Zespole Klasztornym (w skład którego wchodzi Dom Opatki ) zostanie wykonana nowa instalacja przeciwpożarowa i część elektrycznej, zostanie przebudowany łącznik do budynku Dom Opatki.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia: 4.980.000,00 zł Dofinansowanie z programu „Polskiego Ład” 4.730.000,00 zł. Planowany okres realizacji III kwartał 2022 – IV kwartał 2023

Łącznik w internacie

– Kolejne zadanie to łącznik w internacie. Jest to ważne zadanie, ponieważ dzięki przebudowie łącznika zyskamy możliwość zaspokojenia potrzeb przeciwpożarowych. Jest to duży obiekt, młodzieży jest coraz więcej, w związku z tym zostały zagospodarowane kolejne pomieszczenia, a droga przeciwpożarowa musi mieć określoną długość. Całą dokumentację już mamy gotową do przetargu. – wspomina Burmistrz.

Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu

– Ostatnio otrzymaliśmy informację, że dostaliśmy dofinansowanie na remont biblioteki. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania. Chcemy zrobić kącik dla seniorów, kącik gdzie można audiobooka posłuchać. Biblioteka będzie wyglądała inaczej. Oprócz tego chcemy zapewnić dojazd osób niepełnosprawnych do biblioteki. Tego typu prace będą w bibliotece prowadzone. – słyszymy od pana Burmistrza.

“Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu” dofinansowane w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2, Kierunek Interwencja 2.1, “Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Kwota ogólna zadania: 775.000,00 zł. Kwota dofinansowania: 654.000,00 zł. Okres realizacji: 28 miesięcy w latach 2022-2024.

Remont ulic Majowej, Stogryna, Edukacji Narodowej

– Planujemy również remont dróg gminnych na terenie Lubomierza, remont ulicy Stogryna, Edukacji Narodowej i Majowej. Tu też takie kompleksowe zadania łącznie z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. – wspomina Burmistrz Marek Chrabąszcz.

Zadanie będzie obejmowało przebudowę nawierzchni dróg wraz z infrastrukturą drogową a także przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i chodników. Przewidywana wartość przedsięwzięcia: 5.000.000,00 zł. Dofinansowanie z programu „Polskiego Ład” 4.750.000,00 zł. Planowany okres realizacji III kwartał 2022 – I kwartał 2024.

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku

– Kolejne zadanie to wymiana dachu na świetlicy w Pokrzywniku. Byłby to ostatni dach do wymiany na świetlicach. Ostatnio wymieniliśmy taki dach na świetlicy w Pasieczniku, wcześniej w Popielówku. Na świetlicach na bieżąco prowadzimy również remonty, wymieniamy okna, ale to już nie w ramach przetargu tylko własnymi możliwościami. – przyznaje Burmistrz Lubomierza.

„Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku” w zakresie konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego całkowita wartość: 184.767,86 zł. kwota dofinansowania 40.000,00 zł.

Oświetlenie sołectw

– Współpracujemy z firmą Tauron na terenie gminy w wielu miejscowościach zostało już wymienione oświetlenie. Ostatnio na terenie Olesznej Podgórskiej. Większość lamp w naszej gminie jest już ledowych, nowoczesnych. Zostały jeszcze do zrobienia lampy w Chmieleniu i Pasieczniku. – wspomina Marek Chrabąszcz.

Budowa hali sportowej w Lubomierzu

– Otrzymaliśmy z Polskiego Ładu 10 mln 800 tys. złotych na budowę hali sportowej. Chcemy, żeby hala stanęła przy szkole podstawowej, przy orliku. Ostatnio ustalaliśmy z konserwatorem zabytków parametry hali, bo Lubomierzu nad każdym centymetrem czuwa konserwator i on musi ostatecznie wyrazić zgodę na konkretny typ hali. Mamy już zgodę, hala będzie miała dach dwuspadowy. Mamy już gotowy projekt, obecnie trwa procedura zmiany planu zagospodarowania dla tej działki. Otwarcie hali planowane jest na koniec przyszłego roku. – tłumaczy Burmistrz Lubomierza.

Budowa hali sportowej w Lubomierzu. Planowany okres realizacji 2023 – 2025. Przewidywana wartość przedsięwzięcia: 12.000.000,00 zł. Dofinansowanie z programu „Polskiego Ład” 10.800.000,00 zł

Przebudowa Placu Kościelnego

– W planach mamy zagospodarowanie terenu przed kościołem łącznie z parkiem, czyli chcemy pozbyć się tego brzydkiego asfaltu, który jest przed kościołem. Również w parku zerwać ten asfalt na uliczkach i wymienić na kruszywo. – wspomina Burmistrz.

Wodociągi w Olesznej i Milęcicach

Burmistrz Lubomierza w rozmowie z nami przyznaje, iż w najbliższych planach są wodociągi do Milęcic i Olesznej Podgórskiej.

– Myślimy o podłączeniu dwóch wiosek do wodociągu czyli Olesznej Podgórskiej i Milęcic. Przeprowadziliśmy ankiety na tych wioskach i wynika z nich chęć podłączenia się do sieci. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania całej infrastruktury wodnej. – wspomina Marek Chrabąszcz.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Lubomierz przystąpiła również do programu przydomowych oczyszczalni ścieków, dzięki czemu inwestycje będą realizowane bez ponoszenia kosztów przez mieszkańców. – Całą inwestycją zajmuje się od A do Z Gmina. – zapewnia Burmistrz.

Droga Lubomierz – Radoniów

Oprócz zadań własnych Gmina Lubomierz wspiera także Powiat Lwówecki w realizacji ważnego dla mieszkańców nie tylko Lubomierza ale i całego regionu inwestycji.

– Jako Gmina dofinansowujemy remont drogi powiatowej między Lubomierzem a Radoniowem. – wspomina Burmistrz.

Skatepark Lubomierz

– Na dniach powinniśmy rozpocząć przetarg na skatepark w Lubomierzu przed szkołą średnią w parku zwanym małpim gajem. Tu też mamy wszystkie dokumenty dograne. Jest akceptacja konserwatora, mamy pieniądze na to i niedługo będziemy ogłaszać przetarg, myślę że jeszcze w wakacje. Mają być dwie rampy, jedna ma być podwójna większa i druga mniejsza dla początkujących. – tłumaczy Burmistrz Marek Chrabaszcz.

Dużo, czy niedużo? Oceńcie sami.

8 KOMENTARZE

 1. W jaki sposób na ” poprawę życia mieszkańców” wpłynie remont ratusza, internatu, czy centrum kultury?
  Raczej poprawa warunków pracy urzędników to prędzej.

  Ale dla mieszkaniowców tam nie ma nic.

  Dla mieszkańców byłby basen, parkingi to są inwestycje dla mieszkańców.

 2. Dwie dobre inwestycje, które poprawiłyby byt mieszkańców oraz pozytywnie wpłynęły na rozwój turystyczny Lubomierza to odbudowa linii kolejowej na odcinku Gryfów/Lubomierz i budowa ścieżeki rowerowej na dawnym szlaku kolejowym w kierunku Pławnej. Przy tym jak teraz odbudowywany jest odcinek do Świeradowa, kursujący szynobus pomiędzy tymi dwoma miejscowościami pozwoliłby turystom odwiedzającym Świeradów na turystyczny “wypad” do Lubomierza…

 3. Robicie to wszystko z funduszy, po za tym nic nie macie swojego nawet wody itd. wszystko prawie sprzedane,nic nie zarabiacie, liczycie tylko na wsparcia nic po za tym.

 4. Oby tylko udało się zrealizować plany, wtedy ta mała gmina stanie się wielką. Nieważne, czy “po drodze ktoś coś komuś” – tak jest wszędzie, ważne aby plany przeistoczyć w realia. Na pewno te inwestycje mogą dać efekty w postaci napływu turystów, klientów sklepów, muzeum czy też okolicznych agroturystyk i sprzedawców- a to jest warunkiem rozwoju . Ważna jes też infrastruktura , porządny i ekologiczny budynek to świadectwo dla przyszłych pokoleń, hala sportowa- to miejsce integracji , zarówno sportowej ,jak i kulturalnej (o ile pomyslano o takiej funkcji) . Bądźmy dumni , że coś takiego się może ziścić, a jeśli chcecie zobaczyć efekty populistyczno/komunistycznej działalności – jedźcie do Wlenia , tam zobaczycie n.p. “amfiteatr” podzielony na 2 części – dla “wierchuszki” wyłożona kostką nawierczhnia, dla plebsu – klepisko , a po środku scena zbita z desek , wykonana systemem pseudogospodarczym, czy też piękna sieć rybacka kryjąca wejście do hotelu,kina i innych ciekawych lokali , oraz puste lokale handlowe i usługowe, zabite dechami.

  • Budynek” Złoty Róg” za to piękny macie, Wleń i Lubomierz dwa bratanki z jednej partii PO, nie ładnie tak się wyśmiewać ,dostaliście kilka groszy i w piórka obrastacie a swojego nic nie macie tj.wyżej napisane wszystko sprzedane .

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here